Blisko 2 mln zł rocznie zaoszczędzi zakład Ciechu w Inowrocławiu po wdrożeniu nowej technologii odzysku soli wypadowej

|
Źródło informacji: Grupa Ciech

Zespół badawczo-rozwojowy (R&D) Grupy CIECH opracował innowacyjną metodę odzyskiwania tzw. soli wypadowej, powstającej podczas procesu produkcji sody kalcynowanej. Wdrożone w fabryce w Inowrocławiu rozwiązanie pozwala na zmniejszenie emisji chlorków w ściekach o ok. 7,5 tys. ton rocznie. Umożliwia także odzyskiwanie z procesu produkcji ok. 40 tys. metrów sześciennych solanki, która może być potem ponownie wykorzystana do wytwarzania sody. Innowacja pozwala również na zmniejszenie zużycia pary technologicznej, co w okresie wysokich cen surowców energetycznych i praw do emisji CO2 zwiększy efektywność inowrocławskiego zakładu. Grupa CIECH szacuje, że za sprawą wdrożenia nowej metody odzyskiwania soli wypadowej zakład w Inowrocławiu zaoszczędzi blisko 2 mln zł rocznie.

Uruchomiona w Inowrocławiu instalacja odzysku soli wypadowej to efekt dwóch lat pracy zespołu technologów oraz specjalistów produkcji, pod kierownictwem Damiana Żórawskiego ze spółki CIECH R&D. Choć jej budowa zakończyła się w 2022 roku, to pilotażowe testy rozpuszczania soli zainicjowano jeszcze w 2020 roku. Innowacyjna technologia została zaimplementowana w miejscu, gdzie produkowany jest chlorek wapnia – produkt powstający przy wytwarzaniu sody kalcynowanej, stosowany m.in. w utrzymaniu dróg. Proces produkcji chlorku wapnia jest energochłonny ze względu na wykorzystanie pary i wiąże się z wydzieleniem soli wypadowej, która wcześniej była traktowana jako odpad. Jednak dzięki wdrożonej przez CIECH innowacji, zostanie ona ponownie wykorzystana do produkcji sody.

Wprowadzone rozwiązanie polega na zawrocie pulpy zawierającej pozostałości po wytwarzaniu sody kalcynowanej, odwirowaniu jej w specjalnych wirówkach, a następnie odseparowaniu solanki, która po oczyszczeniu może być użyta ponownie w procesie produkcji. Przeprowadzane w ten sposób odzyskiwanie soli wypadowej pozwala zarówno na zmniejszenie emisji chlorków w ściekach, jak i zużycia pary technologicznej. Kluczowe w opracowanej metodzie okazało się dokładne dobranie odpowiedniego osprzętu (wirówek), zoptymalizowanie rozdziału półproduktu oraz jego zagospodarowanie. Precyzyjnie zaprojektowana instalacja została wyposażona w automatyczną regulację procesu w taki sposób, aby dostarczyć niezbędnych informacji technologicznych przy zminimalizowaniu czynności obsługowych.

Instalacja, oprócz swoich podstawowych zadań – czyli przetwarzania soli wypadowej i ograniczania zużycia pary podczas produkcji – pozwala także na ograniczenie emisji chlorków do środowiska. Przygotowany roztwór solanki o odpowiednim stężeniu, transportowany jest rurociągami na oddział oczyszczania solanki, gdzie odzyskuje cechy surowca potrzebnego do produkcji sody. Dzięki naszemu autorskiemu i nowatorskiemu rozwiązaniu uzyskujemy oszczędności wynikające z mniejszych zakupów solanki, niższego zużycia pary technologicznej oraz zmniejszenia emisji chlorków. Łącznie szacujemy je na prawie dwa miliony złotych rocznie – mówi Marian Szkudlarek, szef zespołu R&D w Grupie CIECH.

Działające w standardowych warunkach rozwiązanie potwierdziło wyniki otrzymane w czasie pilotażu. Co istotne, projekt przyniósł efekty lepsze niż oczekiwano – zarówno w kontekście odzyskiwania solanki z powrotem do procesu produkcyjnego oraz oszczędności pary technologicznej, jak i ograniczenia emisji chlorków w ściekach z zakładu w Inowrocławiu.

Odzyskiwanie soli wypadowej to kolejna innowacyjna technologia wdrożona w ostatnich latach w zakładzie CIECH w Inowrocławiu. W 2021 roku, po dwóch latach pilotażu, w fabryce uruchomiono instalację wychwytu dwutlenku węgla z procesu produkcji sody kalcynowanej, która pozwala na zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 6 tys. ton rocznie. Innowacja, opracowana przez dział badań i rozwoju CIECH oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, nie tylko zwiększa efektywność produkcji sody kalcynowanej poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla, ale także ogranicza odpady produkcyjne oraz zmniejsza ilość wykorzystywanych surowców. Ponadto, na różnym etapie zaawansowania, CIECH prowadzi prace nad kilkunastoma rozwiązaniami, które nie tylko zwiększają efektywność, ale jednocześnie czynią produkcję sody bardziej przyjazną środowisku.

Fot. Ciech

Fot. Ciech