ORLEN zakończył testy prototypowego zespołu kogeneracyjnego o mocy 1MW

Źródło informacji: Grupa ORLEN

Grupa ORLEN, we współpracy z Horus-Energia, pomyślnie opracowała i przetestowała pierwszy na świecie system wielopaliwowy (Multifuel) do zasilania jednostek produkujących energię elektryczną i ciepło. Technologia umożliwia płynną zmianę używanego paliwa, obejmując wodór, gaz ziemny lub dowolną mieszankę obu. Spółka planuje rozpocząć komercjalizację tego rozwiązania już w przyszłym roku. ORLEN planuje oferować system na zasadzie licencji, umożliwiającej sprzedaż zespołów kogeneracyjnych z zaimplementowanym tym systemem jako rozszerzenia oferty specjalnych i konwencjonalnych jednostek wytwórczych.

Elastyczność tego rozwiązania umożliwia także instalację systemu wielopaliwowego w istniejących jednostkach wytwórczych, co pozwoli na obniżenie kosztów związanych z niskoemisyjną transformacją sektora energetycznego. Technologia może być skutecznie stosowana w jednostkach wytwórczych zasilających zakłady przemysłowe, ciepłownie czy obiekty użyteczności publicznej.

Urządzenie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, by uzyskać ochronę patentową na terenie naszego kraju. Ponadto, prowadzone są prace nad rozszerzeniem ochrony patentowej również na obszarze Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Ten krok podkreśla globalne ambicje oraz strategiczne znaczenie opracowywanej technologii, co może otworzyć nowe perspektywy rozwoju i zastosowania na międzynarodowym rynku.

Jak mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, członek zarządu ORLEN ds. strategii i zrównoważonego rozwoju – „Szerokie wykorzystanie paliw alternatywnych, między innymi wodoru, jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej i warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. Grupa ORLEN wspiera ten proces, m.in. rozwijając technologie pomostowe, które zapewnią płynne przejście od paliw kopalnych do nisko- i zeroemisyjnych gazów. Wykorzystując doświadczenie, zasoby oraz infrastrukturę, jakie wniosło do koncernu PGNiG, opracowaliśmy wyjątkową w skali światowej technologię, której zastosowanie umożliwia produkcję energii z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz wodoru, w zależności od dostępności danego paliwa. Elastyczność oferowaną przez technologię Multifuel potwierdziły pomyślne wyniki testów, co otwiera drogę do szybkiej komercjalizacji tego rozwiązania”.

Wysoka efektywność i niezawodność technologii zostały potwierdzone podczas pomiarów kluczowych parametrów operacyjnych prototypowego zespołu kogeneracyjnego wyposażonego w system Multifuel. W trakcie testów, wykorzystujących ponad 0,5 tony wodoru w różnych mieszankach z gazem ziemnym, maksymalna sprawność produkcji energii elektrycznej wzrosła o ponad 5 procent w porównaniu do parametrów fabrycznych. To oznacza, że prototyp z systemem wielopaliwowym efektywniejszo wykorzystuje paliwo niż jednostki standardowo dostępne na rynku. Dodatkowo, testy potwierdziły bezpieczeństwo stosowania mieszanki wodoru i gazu ziemnego w procesach energetycznych.

Opracowany system Multifuel wyróżnia się znaczącą elastycznością. Paliwa, tj. gaz ziemny i wodór, są dostarczane do jednostki wytwarzającej energię poprzez dwa niezależne układy, które są zintegrowane z systemem sterowania i kontroli. Ta unikalna cecha umożliwia swobodne modyfikowanie proporcji składu mieszanki, co stanowi unikalną możliwość niedostępną w żadnym innym rozwiązaniu dostępnym na rynku. Dawki paliwa są regulowane automatycznie, bez konieczności redukcji mocy, a zmiany parametrów mogą być wprowadzane w ciągu jednego cyklu pracy silnika.

Powszechnemu zastosowaniu systemu Multifuel sprzyja zarówno prostota jego budowy, jak i skalowalność rozwiązania do różnych mocy jednostek wytwórczych. Dodatkowo, technologia umożliwiając wytwarzanie nisko- i zeroemisyjnej energii elektrycznej oraz ciepła, posiada potencjał wspierania i stabilizowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Źródło ilustracji: Grupa ORLEN

Źródło ilustracji: Grupa ORLEN