Szansa na wzrost w budownictwie

Szansa na wzrost w budownictwie

20/12/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Delloite „Polskie spółki budowlane – kluczowi gracze, perspektywy rozwoju” w najbliższych latach spodziewać się należy dużego ożywienia w tej branży. Wynika to m.in. z realizacji wielu znaczących inwestycji w tym zakresie. Ich powodem będzie m.in. wzrost gospodarczy, a także konieczność budowy nowej oraz modernizacji przestarzałej infrastruktury energetycznej, transportowej, a także tej związanej z ochroną środowiska.

Specjaliści z Delloite wskazują na fakt, że w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Polska znajduje się w czołówce pod względem wielkości środków przyznanych przez Unię Europejską (łącznie w ramach Polityki Spójności Polska ma otrzymać 82,5 mld euro, w tym 27,5 mld euro do rozdysponowania centralnie na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), co będzie stanowiło istotne źródło finansowania planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Oprócz tego powstał rządowy program Inwestycje Polskie, którego celem jest wspieranie inwestycji o długim horyzoncie czasowym ze środków z BGK i specjalnie do tego celu utworzonej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Te elementy wpłynąć mają na rozwój polskiego sektora budownictwa, dla którego szczególnie niekorzystny był 2012 rok. Wyniki spółek tej branży w pierwszych trzech kwartałach tego roku na warszawskiej GPW  wskazują, że w 2013 roku nie nastąpiła znacząca poprawa w tym zakresie.