Konsorcjum Campden Hungary, Maspex i KSM Vision stworzy system automatyzacji i cyfryzacji badania jakości etykiet

Źródło informacji: KSM Vision

Campden BRI Hungary, Maspex i KSM Vision wspólnie realizują projekt badawczo-rozwojowy (R&D), który skupia się na procesie automatyzacji i cyfryzacji kontroli jakości etykiet.

Obecne rozwiązania dostępne na rynku wymagają interwencji manualnej, zwłaszcza w zakresie kalibracji i parametryzacji dla nowych formatów i produktów na linii produkcyjnej. Proponowane rozwiązanie ma zapewnić w pełni zautomatyzowaną kontrolę produktu na liniach produkcyjnych. Projekt skupia się na dwóch kategoriach produktów – słoikach i opakowaniach typu „pouch”.

Posiadanie w pełni zautomatyzowanego systemu kontroli jakości, mającego na celu minimalizację błędów na etykietach i redukcję odpadów w procesie produkcji spożywczej jest z pewnością tym kierunkiem do którego zakłady produkcyjne tego sektora będą dążyć w przyszłości.

Oczywiście nie jest to takie proste jak mogłoby się wydawać. Stworzenie takiego rozwiązania wymaga pokonania kilku wyzwań technologicznych, takich jak m.in.: opracowanie scentralizowanego systemu zarządzania systemami kontroli jakości w fabryce, opracowanie procedur automatycznej kalibracji i parametryzacji systemów dla nowych formatów i produktów, standaryzacja bazy danych, algorytmów i modeli przetwarzania danych dla różnych grup produktów.

Nowy system będzie wykorzystywał algorytmy auto-kalibracji i parametryzacji dla kontroli jakości. Funkcje przetwarzania obrazu i dopasowywania szablonów pozwolą na analizę reprezentacji 2D etykiety oraz kształtu kontrolowanego produktuspożywczego. System umożliwi wprowadzanie nowych formatów i etykiet, ustawianie odpowiednich ROI (np. kod partii, EAN) oraz automatyczne przekształcanie ustawień na fizyczne produkty 3D. 

Testy FAT będą przeprowadzone na liniach produkcyjnych Maspexu i obejmą 50 różnych produktów, możemy wyczytać z komunikatu KSM Vision. Wszystko po to by sprawdzić efektywność i skalowalność opracowanego systemu w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.

Technologia może przynieść szereg korzyści dla przemysłu spożywczego, w tym:

  • wzrost przejrzystości: system zapewni pełną kontrolę nad procesem kontroli jakości etykiet, umożliwiając śledzenie i identyfikację błędów na każdym etapie produkcji
  • wzrost identyfikowalności: system ułatwi identyfikację źródła błędów, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów
  • wzrost zaufania klientów: zwiększona przejrzystość i identyfikowalność zapewnią większą uczciwość w łańcuchu dostaw żywności, buduje zaufanie konsumentów do marek i produktów

Projekt wpisuje się w misję organizacji EIT Food stworzenia systemu żywnościowego o zerowej wartości netto poprzez automatyzację procesów kontroli jakości, redukcję odpadów i optymalizację wykorzystania zasobów.

Jakie może przynieść dodatkowe korzyści firmom? Zautomatyzowane i ustandaryzowane procesy kontroli jakości z pewnością pozwolą na:

  • lepsze spełnianie norm i standardów
  • zwiększenie bezpieczeństwa żywności
  • mniejsze ryzyko kar i sankcji

Od strony komunikacyjnej i promocyjnej projektem opiekuje się Campden BRI Food and Drink Innovation. Organizacja zrzesza ponad 2500 firm członkowskich w 80 krajach, ściśle współpracując z przemysłem, aby zapewnić szeroki zakres usług analitycznych, testowych oraz operacyjne wsparcie programów badań i innowacji w produkcji żywnością.

Nad całością pieczę objęła europejska organizacja działająca na rzecz innowacji w branży spożywczej (EIT Food), wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).