Srebrny Laur Innowacyjności 2015 dla IPOsystem

Kategoria: Wiadomości z kraju

Rozstrzygnięto konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2015”. Laureaci przedsięwzięcia realizowanego pod patronatem ministerialnym i sejmowym zostali uhonorowani podczas gali zorganizowanej 25 listopada w Warszawie. W prestiżowym gronie wyróżnionych znaleźli się twórcy IPOsystem – pierwszego na świecie systemu samodzielnie zarządzającego dowolną produkcją, wpisującego się w ideę Przemysłu 4.0. To kolejne cenne wyróżnienie przyznane rozwiązaniu rybnickiej firmy UIBS Teamwork.

Organizatorem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna, natomiast za jego realizację odpowiada Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o. Przedsięwzięcie promuje innowacyjne produkty, technologie, usługi oraz rozwiązania mogące mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Konkurs im. Stanisława Staszica

Patronat na konkursem sprawują Ministerstwa: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, a także resort Infrastruktury i Rozwoju. Patronem parlamentarnym jest natomiast sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT).
Kapitułę konkursu tworzy szerokie gremium specjalistów reprezentujących m.in. ministerstwa patronujące przedsięwzięciu, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz uczelnie wyższe. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Eugeniusz Budny, Prezes RS NOT, z kolei prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej przewodniczy zespołowi ekspertów. Sekretarzem kapituły jest natomiast Jacek Kubielski, Sekretarz Generalny NOT.

Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty są poddawane trzem różnym ocenom. Pierwsza z nich ma charakter wstępny (formalny). Druga, zasadnicza, ocena jest dokonywana przez ekspertów i rzeczoznawców stowarzyszeń naukowo-technicznych, których tożsamość nie jest ujawniana. Natomiast za trzecią fazę oceny jest odpowiedzialna kapituła konkursu, która wyłania finalistów.

Pracownik produkcji przy terminalu IPOsystem_2
IPOsystem – innowacja na skalę świata

Decyzją międzynarodowej kapituły konkursu Srebrny „Laur Innowacyjności 2015” zdobył IPOsystem, pierwszy na świecie system samodzielnie zarządzający produkcją.
– Serdecznie gratuluję zdobycia tej prestiżowej nagrody zwłaszcza w sytuacji niezwykle silnej konkurencji, jaka miała miejsce w tegorocznej edycji tego cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem konkursu – napisał Zbigniew Bućko, prezes ZUT RS NOT w liście adresowanym do firmy UIBS Teamwork, która jest twórcą nagrodzonego rozwiązania.
Gala wręczenia nagród odbyła się 25 listopada w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Fiegler, dyrektor handlowy i współwłaściciel firmy UIBS Teamwork z Rybnika. – Bardzo się cieszymy z tego cennego wyróżnienia. Nasza radość jest tym większa, że (jak dowiedzieliśmy się od organizatorów) w tym roku o „Laur Innowacyjności” ubiegało się wyjątkowo dużo projektów. To kolejna prestiżowa nagroda, którą IPOsystem zdobył w ostatnim czasie. Jest ona jednak dla nas szczególnie cenna, ponieważ – podobnie jak przyznane w czerwcu godło „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje” – podkreśla rewolucyjny charakter tego rozwiązania – mówi K. Fiegler.

Pochodzące z języka łacińskiego słowo innowacja (innovare znaczy „tworzyć coś nowego”) definiuje się jako proces pozwalający przekształcić istniejące możliwości w nowe projekty mające praktyczne zastosowanie. – Biorąc pod uwagę tę definicję i właściwości naszego rozwiązania, można z całą stanowczością stwierdzić, że IPOsystem jest innowacją i to na skalę światową. Zdanie to podzielają nie tylko przedstawiciele przedsiębiorstw, które zaimplementowały już rozwiązanie, ale także eksperci, m.in. prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska” – zaznacza Krzysztof Fiegler.

W przedsiębiorstwach korzystających z nagrodzonego rozwiązania, pracą zarządza sztuczna inteligencja, dzięki czemu wszystkie procesy na halach fabrycznych są realizowane w najlepszy możliwy (na dany moment) sposób. Każda zmiana wpływająca na harmonogram jest natychmiast uwzględniana w nowym planie. Potrzeba zaledwie 5 sekund, by IPOsystem przetworzył dane i zoptymalizował harmonogram, dostosowując go do nowych warunków. Pracownicy otrzymują klarowne polecenia, nie ma ryzyka wystąpienia chaosu spowodowanego dezinformacją, a wszelkie niespodziewane sytuacje są na bieżąco uwzględniane w kolejnych decyzjach systemu. – Nawet największy zespół doświadczonych specjalistów nie jest w stanie zarządzać produkcją w taki sposób. Wdrożenie IPOsystem pozwala osiągnąć korzyści różnego typu, jedną z najważniejszych jest wzrost wydajności pracy o 20-30 procent. Żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Niegdyś krokami milowymi w przemyśle były maszyna parowa, energia elektryczna i technika cyfrowa. Obecnie IPOsystem rewolucjonizuje produkcję przemysłową i pozwala osiągnąć przedsiębiorstwom zupełnie nowy poziom funkcjonowania – kończy Krzysztof Fiegler.

Przyznana przez Naczelną Organizację Techniczną nagroda to kolejny dowód uznania dla twórców IPOsystem. Tylko w bieżącym roku rozwiązanie zdobyło godło „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje” oraz Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM Polska 2015. Co więcej, IPOsystem zwyciężył w plebiscycie „Wybór Konsumentów”, wyprzedzając tym samym wszystkie pozostałe produkty nagrodzone Złotym Medalem podczas poznańskich targów ITM Polska 2015. W poprzednich latach IPOsystem został uhonorowany m.in. Medalami EXPO Silesia, rozwiązanie zdobyło również tytuł „Najciekawsze z najlepszych”.