Sanok Rubber przejmuje 100% udziałów fińskiej Grupy Teknikum

|
Źródło informacji: Sanok Rubber

Sanok Rubber podpisał umowę nabycia 100% udziałów fińskiej Grupy Teknikum. Spodziewana wartość transakcji to około 200 mln zł, a jej finalizacja powinna nastąpić w najbliższym półroczu.

„Doświadczenie i silna obecność Teknikum w branży przemysłowej wspierają strategiczne cele Sanok Rubber poza sektorem automotive. Liczymy na wzrost wartości dla akcjonariuszy dzięki dalszej dywersyfikacji portfela produktowego, rozwojowi geograficznemu sprzedaży oraz dzięki wykorzystaniu synergii w zakresie know-how, zgodnie z kierunkami strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber na lata 2022-2024” – wskazuje Piotr Szamburski, CEO Grupy Sanok Rubber Company.

„To doskonała okazja do dalszego wzrostu i ekspansji na rynkach skandynawskich i europejskich dla Teknikum. Wejście do Grupy Sanok Rubber wzmacnia naszą pozycję rynkową i otwiera nowe możliwości biznesowe. Cieszymy się z uzgodnionej transakcji, która jest z założenia korzystna dla obu organizacji” – mówi Jani Hämäläinen, CEO Grupy Teknikum.

Grupa Teknikum Yhtiöt Oy prowadzi działalność wytwórczą w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) i na Węgrzech (jeden zakład produkcyjny), posiada również spółkę handlową w Niemczech. Przychody Grupy Teknikum za okres 12 miesięcy (listopad 2022 – październik 2023) miały wartość około 69 mln EUR (około 300 mln zł), a zysk na poziomie EBITDA około 7 mln EUR (ponad 30 mln zł). To około 20% przychodów i wyniku EBITDA Grupy Sanok Rubber za ostatnie cztery kwartały.

Oferta produktowa Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją. Historia Teknikum sięga 1898 roku, kiedy została założona firma Suomen Gummitehdas. W obecnej formie i pod obecną nazwą Grupa Teknikum powstała w 1989 roku po przejęciu części działalności firmy Nokia.

Ostateczna cena nabywanych udziałów Teknikum zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (Enterprise Value), która wynosi 46,7 mln EUR (około 200 mln zł) z zastosowaniem przewidzianych w umowie korekt dotyczących poziomu kapitału obrotowego i zadłużenia netto, wyliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów zamknięcia transakcji. Sanok Rubber zamierza sfinansować akwizycję ze środków dostępnych w ramach linii kredytowych oraz ze środków własnych (stan gotówki na koniec września br. to 133,8 mln zł).

Przejęcie Grupy Teknikum zależy od uzyskania zgody fińskiego Ministra Spraw Gospodarczych i Pracy na nabycie udziałów przez podmiot zagraniczny. Według oczekiwań, spełnienie tego warunku oraz nabycie udziałów Teknikum przez Sanok Rubber powinno nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku.