ALSTAL Grupa Budowlana rozbudowuje centrum produkcyjno logistyczne Adamed Pharma

|
Źródło informacji: ALSTAL Grupa Budowlana

W Pabianicach trwa rozbudowa jednego z najnowocześniejszych w polskiej farmacji Centrum Produkcyjno-Logistycznego należącego do Adamed Pharma. Poprzez rozwój zakładu w Pabianicach, spółka podniesie swoje zdolności produkcyjne z 2 mld tabletek produkowanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku oraz zwiększy poziom automatyzacji i robotyzacji procesów. Generalnym Wykonawcą zakończonego I etapu prac jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Inwestycja, której koszt przekroczy 300 mln zł, przyniesie zwiększenie mocy i możliwości produkcyjnych oraz zdolności magazynowych, a także digitalizację procesów logistycznych, produkcyjnych i jakościowych.

Pierwszy etap rozwoju Centrum w Pabianicach objął budowę i uruchomienie dwóch zintegrowanych obiektów magazynu gotowych wyrobów i materiałów farmaceutycznych oraz centralnej pakowni o łącznej kubaturze 160 000 m3 oraz powierzchni użytkowej prawie 19 000 m2 wykonanych w standardzie farmaceutycznym.

Fot. Alstal Grupa Budowlana

Fot. Alstal Grupa Budowlana

Uruchomienie nowego magazynu pozwoli trzykrotnie zwiększyć liczbę miejsc paletowych. Przed uruchomieniem inwestycji firma dysponowała 10 tys. miejsc składowania, a po otwarciu obiektu będzie to łącznie wielkość 34 tys. Dzięki reorganizacji i digitalizacji procesów logistycznych trzykrotnie skróci się czas przyjmowania dostaw towarów i materiałów oraz poprawi się jakość obsługi logistycznej klientów firmy, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nowa pakownia pozwoli natomiast zwiększyć zdolności produkcyjne oraz poziom standaryzacji i efektywności procesów pakowania produktów leczniczych, w tym ich serializację i agregację.

Strategicznym priorytetem działań Adamed Pharma jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego, a plan na jego osiągniecie pozostaje niezmienny – to inwestycje i rozwój. Firma w ciągu ostatnich dwóch dekad przeznaczyła na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową ponad 1,9 mld zł. Do 2025 r. planuje wydatkować kolejny 1 miliard na inwestycje. Waga zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz krajowego przemysłu farmaceutycznego została uwidoczniona bardzo wyraźnie w ostatnim czasie, poprzez kryzys pandemii a także działania wojenne tuż za naszą wschodnią granicą i wynikające z nich dynamiczne zmiany geopolityczne.

Jak opowiada Bartłomiej Rodawski, dyrektor operacyjny i członek zarządu Adamed Pharma, rozbudowa centrum wpisuje się w strategię rozwoju oraz idee spółki, które obejmują gwarancję bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. Dzięki zintegrowanemu programowi rozbudowy centrum produkcyjno-logistycznego dwukrotnie zwiększymy zdolności produkcyjne. Pozwoli nam to skutecznie i odpowiedzialnie reagować na aktualne potrzeby i stale zabezpieczać dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii dla polskich pacjentów.

Generalny Wykonawca, firma ALSTAL Grupa Budowlana, zakończył już prace budowlane oraz montaż nowoczesnego sprzętu i technologii, która pozwoli na uruchomienie obiektu. W budynku pakowni trwają jeszcze prace związane z testami systemów, montażem ciągów pakujących oraz specjalistycznego wyposażenia, których zakończenie przewidywane jest na styczeń 2023 roku. Zgodnie z planem docelowo zainstalowanych zostanie 12 linii pakujących.

– Inwestycja zrealizowana dla Adamed Pharma jest niezwykle ważna dla naszej firmy. Zdajemy sobie sprawę, jaką funkcję będzie pełnił wybudowany obiekt. Wszystkie prace przebiegły prawidłowo i zostały zrealizowane w terminie. Obecnie inwestor wyposaża cały obiekt według najwyższych branżowych standardów. Jestem przekonany, że już niedługo spotkamy się wspólnie na otwarciu obiektu. Chcę serdecznie podziękować inwestorowi za dotychczasową dobrą współpracę i partnerstwo w realizacji zadania, a także pracownikom i współpracownikom ALSTAL za zaangażowanie, bez którego nie osiągnęlibyśmy założonych celów – mówi Jarosław Szczupak, prezes zarządu ALSTAL Grupa Budowlana.