REMIX uruchamia linię do cynkowania ogniowego drobnych detali na Ukrainie

Kategoria: Wiadomości z kraju

Pierwsza na Ukrainie tak zaawansowana linia do cynkowania ogniowego drobnych detali

Wrzesień 2015 zakończył się dla firmy REMIX kolejnym pozytywnym aspektem. W samym centrum Ukrainy firma oddała do eksploatacji linię do wysokotemperaturowego cynkowania ogniowego drobnych detali. Wartym podkreślenia jest fakt, iż na Ukrainie jest to pierwsza tego typu, tak zaawansowana linia do cynkowania ogniowego drobnych detali, takich jak śruby, niewielkie elementy żeliwne, drobne elementy stalowe etc., wraz z procesem odwirowania. W skład linii gwarantującej kompleksowe rozwiązanie dostosowane do potrzeb Klienta wchodzi: automatyczna linia bębnowa do chemicznego przygotowania powierzchni detali, system wentylacji z absorberem, suszarka cynkownicza, piec cynkowniczy, system filtracji pieca cynkowniczego, wirówka cynkownicza , wanna wodna oraz układ transportowy wsadu.

REMIX_Automatic line for surface chemical preparation

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji powyższej instalacji zakończyło pierwszy z dwóch etapów inwestycyjnych w siedzibie Klienta. Obecnie spółka REMIX rozpoczyna realizację założeń drugiego etapu. Do końca roku 2016, obecnie użytkowana prze klienta linia cynkownicza zostanie rozbudowana o dodatkowe wanny do przygotowania powierzchni, piec, suszarkę i automatyczny system cynkowania i odwirowania. Drugi etap zwiększy trzykrotnie możliwości produkcyjne linii.

Kilka słów o REMIX SA – spółka utworzona w 1990. Posiada 25-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej. Zakres produkcji obejmuje projektowanie i produkcję wysokiej jakości urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali jak: piece i linie technologiczne do obróbki cieplnej, i cieplno-chemicznej (obróbka cieplna w atmosferach i w próżni), piece i urządzenia do procesów odlewniczych, piece do obróbki cieplnej metali nieżelaznych, linie do cynkowania ogniowego. REMIX SA to również usługi modernizacyjne i usługi naprawcze urządzeń do obróbki cieplnej, cynkowania ogniowego, sprzedaż części zamiennych do pieców i urządzeń im towarzyszących, jak również sprzedaż tygli.  Od października 2012 roku REMIX SA jest wyłącznym partnerem amerykańskiej firmy AFC-HOLCROFT w Europie.

Więcej informacji tutaj: www.remixsa.pl