RAFAKO: pierwszy etap modernizacji dla Synthos S.A. zakończony

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W ostatnich dniach uroczyście podsumowany został pierwszy etap modyfikacji w obszarze energetyki Grupy Synthos. RAFAKO S.A. było generalnym wykonawcą kontraktu na budowę kotła fluidalnego OFZ 140. Jak informuje Spółka: „Z końcem ubiegłego roku Sythos S.A. zakończył dwa duże działania inwestycyjne w obszarze energetyki związane z podwyższeniem efektywności wytwarzania, ale przede wszystkim z  dostosowaniem instalacji wytwórczych pary do nowych, zaostrzonych wymagań związanych z ochroną środowiska. Pierwszą inwestycją była budowa nowego kotła fluidalnego. Generalnym wykonawcą na dostawę, budowę i uruchomienie instalacji kotłowej było RAFAKO S.A. Pierwsze połączenie kotła z siecią parową odbyło się w grudniu 2015 roku, natomiast ostateczne przekazanie do eksploatacji nastąpiło w listopadzie 2016 roku.

kocio%c2%b3-fluidalny-dla-synthos-s

– Kontrakt na budowę kotła fluidalnego był projektem przede wszystkim technologicznym. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy go realizować, wykorzystując przy tym wszystkie kompetencje jakie posiadamy w firmie – mówi Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. I dodaje: – W realizację kontraktu, raciborska Spółka zaangażowała nie tylko swoje zasoby wykonawcze, lecz przede wszystkim wiedzę i technologie jakie posiada. W kwestii ochrony środowiska śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni, ponieważ osiągnęliśmy wyniki, które spełniają z dużą jeszcze rezerwą wymogi kontraktu oraz obostrzenia wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej w obszarze ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska. To pokazuje potencjał i gotowość technologiczną RAFAKO do spełniania ewentualnych, jeszcze bardziej rygorystycznych wymogów ochrony środowiska w zakresie ograniczenia emisji w Unii Europejskiej.

Zrealizowany dla firmy Synthos kocioł fluidalny to produkt, który RAFAKO ma w swojej ofercie już od kilkunastu lat. Oznacza to, że jest to konstrukcja sprawdzona i z powodzeniem funkcjonująca w wielu obiektach energetycznych w kraju. Kocioł fluidalny, ze względu na swoją specyfikę pracy, odznacza się wysoką sprawnością w produkcji energii cieplnej przy zachowaniu wysokich parametrów w zakresie ochrony środowiska. – Przyznam, że było to bardzo ciekawa, a jednocześnie niełatwa od strony inżynieryjnej inwestycja. Najtrudniejszym aspektem realizacji kontraktu, była zabudowa kotła w starym budynku kotłowni, pochodzącym z lat 40-tych. Elementem, który mocno utrudnił nam i wydłużył pierwszą fazę budowy był fragment dachu, który wymagał rozbiórki ręcznej. Na początku borykaliśmy się także z komponentem starego posadowienia kotła, przeróżnymi kawernami oraz elementami związanymi z pracami fundamentowymi – stwierdza Magdalena Wawrzynowicz, Dyrektor Zakładu Odazotowania Spalin w RAFAKO S.A. , ówczesna Dyrektor Realizacji Projektów Strategicznych, nadzorująca realizację kontraktu. – Kocioł uruchomiony został w 2015 roku, a przez cały kolejny rok był eksploatowany. W listopadzie 2016 roku przekazaliśmy w pełni funkcjonujące urządzenie klientowi – zaznaczyła Magdalena Wawrzynowicz.

O współpracy z firmą RAFAKO S.A. związaną z budową kotła fluidalnego opowiedział Prezes Zarządu Synthos S.A., Zbigniew Warmuz. – Finalnie wszystko się udało i jestem w stanie wystawić raciborskiej Spółce jak najbardziej pozytywną rekomendację – podkreśla Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos S.A. Podobnego zdania w kwestii współpracy z raciborską Spółką jest Sławomir Czuchrij, Dyrektor Wydziału Energetycznego Synthos S.A. – RAFAKO wygrało przetarg na budowę jednostki wytwórczej nowego kotła w technologii fluidalnej, tzw. cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. W grudniu 2013 roku podpisaliśmy umowę, która mówiła, że w ciągu 24 bądź 26 miesięcy kocioł powinien zostać oddany do eksploatacji. Jednocześnie RAFAKO S.A. zobligowało się, że około 3,4 miesiące wcześniej będziemy mieć parę technologiczną z kotła, i słowa dotrzymało. Chciałbym także dodać, że dzięki tej instalacji nie wyemitujemy zanieczyszczeń na kilka tysięcy ton rocznie. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, dlatego jest to krok w dobrym kierunku, który będziemy kontynuować – mówi Sławomir Czuchrij, Dyrektor Wydziału Energetycznego Synthos S.A.”