RAFAKO na Międzynarodowej Konferencji CFB-12

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje spółka: „w dniach 23-26 maja, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona technologii fluidalnej z warstwą cyrkulacyjną (The International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-12). Sympozjum po raz pierwszy zorganizowane zostało w Polsce. Gospodarzem już dwunastej edycji spotkania, organizowanego co trzy lata od 1985 roku, było Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wydarzeniu wzięli udział goście reprezentujący instytucje z całego świata, w tym m.in. z Kanady, USA, Chin, Japonii, Korei Południowej oraz RPA.
Jak przyznał Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki krakowskiej AGH, organizacja tak ważnego branżowego wydarzenia, to dla Polski duża gratyfikacja. W tym roku konferencja zawitała do Krakowa i zgromadziła wielu uczestników z ponad 40 krajów. – Na ostatniej konferencji CFB, która odbywała się w Chinach postanowiono, że kolejna jej edycja odbędzie się właśnie w Krakowie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie oraz potwierdzenie, że Polska liczy się w światowej energetyce, a nasze prace i działania w tym obszarze są doceniane. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zorganizować tak wielkie i istotne wydarzenie – wyjaśnił dyrektor Centrum Energetyki AGH, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.
W trakcie kilkudniowego spotkania uczestnicy konferencji wymieniali się wiedzą i poglądami z zakresu systemów złóż fluidalnych i postępów branżowych na przełomie minionych 32 lat. Konferencji CFB-12 towarzyszyły warsztaty z modelowania EMM, a goście wzięli udział w wycieczkach związanych z wydarzeniem (m.in. Elektrownia Łagisza, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Centrum Czystych Technologii Węglowych). – Sam charakter konferencji był niezwykle interesujący. W trakcie jej trwania, w gronie międzynarodowym, mieliśmy okazję uczestniczyć w różnych spotkaniach i ważnych dyskusjach, gdzie wiodącym tematem była przyszłość technologii fluidalnej. Warto wspomnieć, że w przeddzień zakończenia konferencji, odbyły się warsztaty polsko-chińskie dotyczące modelowania i symulacji procesów fluidalnych. W tym kontekście warto nadmienić, że to właśnie przedstawiciele Chin byli jedną z najliczniejszych grup biorących udział w konferencji. Bardzo dużo osób przyjechało także ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że oprócz wydarzenia, dodatkowym pretekstem do odwiedzenia Polski był właśnie Kraków, który jest przepięknym miastem z bogatą historią – dodał prof. Wojciech Nowak. rafako-s
Tematyka konferencji obejmowała zarówno podstawowe, jak i stosowane problemy związane z technologią i systemami cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej, jak np. dynamika płynów w układzie gaz-ciało stałe, wymiana ciepła i masy, modelowanie i symulacja, systemy drobnych cząstek i nano-cząsteczek, projektowanie procesów i zwiększania skali, pomiary i oprzyrządowanie, kraking katalityczny i inne procesy katalityczne, spalanie, piroliza i zgazowanie, procesy spalania w pętli chemicznej oraz doświadczenia przemysłowe.
Pośród uczestników tak ważnego spotkania byli także przedstawiciele raciborskiej Spółki, która była jednym ze sponsorów CFB-12. – Bardzo się cieszę, że RAFAKO S.A. mogło wziąć udział w tak prestiżowej międzynarodowej konferencji, jaką jest CFB-12. Poza RAFAKO obecni oczywiście też byli inni producenci kotłów fluidalnych. Zaskakująco duża liczba specjalistów z różnych krajów świadczy o ogromnym zainteresowaniu tym wydarzeniem. Prelegenci biorący udział w sympozjum przedstawili swoje doświadczenia i pomysły na rozwiązania w obszarze energetyki. Obecna była także duża grupa naukowców, którzy prezentowali rozwiązania stricte akademickie, co z pewnością służy rozwojowi techniki. Cały czas jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii rozwoju technologii węglowych, a takie wydarzenia jak konferencja CFB-12 jest świetnym ku temu pretekstem – mówił Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO S.A.
Ponadto w poniedziałek, 22 maja także w Centrum Energetyki AGH, odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Operatorów Kotłów Paliwowych VGB (The International VGB Fluidized Bed Boiler Operators Workshop). W trakcie wydarzenia doświadczenie RAFAKO S.A. w technologii CFBC dla różnych paliw przedstawił zebranym Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO. – W trakcie mojej prezentacji skupiłem się przede wszystkim na dwóch projektach. Pierwszy z nich to kocioł na biomasę 201 t/h w Jaworznie, drugi to kocioł na węgiel w tureckim Mersinie. Każdy z nich posiada swoją specyfikę. Pierwszy przypadek jest o tyle ciekawy, że w trakcie wystąpienia na sali obecni byli także przedstawiciele Tauronu Wytwarzanie, aktualnego użytkownika kotła. Co więcej, przy tej okazji w dyskusji po prezentacji, potwierdzili oni, iż są zadowoleni z pracy kotła oraz zastosowanych rozwiązań, co nie ukrywam, było dla nas swego rodzaju nobilitacją – powiedział po zakończeniu warsztatów Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO S.A. – Druga część prezentacji dotyczyła kotła węglowego w Mersinie, który jest naszym najnowszym projektem w tym zakresie. Starałem się przedstawić zebranym różne aspekty samej budowy, łącznie z pomiarami gwarancyjnymi, które praktycznie w każdym przypadku zostały potwierdzone. Trwają jeszcze uzgodnienia z klientem w zakresie ostatecznego przekazania instalacji, co ma nastąpić w najbliższym czasie. I w tym przypadku dyskusja po prelekcji była bardzo ciekawa, z racji specyficznych doświadczeń innych producentów kotłów na linii dostawca-inwestor na rynku tureckim – wyjaśnił wiceprezes RAFAKO S.A.
Warto zaznaczyć, że VGB, czyli organizator warsztatów, to największa europejska instytucja zajmująca się problemami energetycznymi. – Tegoroczna edycja jest o tyle ciekawa, ponieważ zmieniły się okoliczności, rynek i firmy. Zmieniło się przede wszystkim postrzeganie węgla jako paliwa dla energetyki: nie jest już on tak atrakcyjny, jak to było wcześniej. Tym niemniej jednak właśnie w tym zakresie technologie fluidalne są zawsze bardzo interesujące. Pozwalają m.in. wykorzystywać paliwa złej jakości do tworzenia energii, i przede wszystkim zapewniają ochronę środowiska (kompleksowe odsiarczanie, odazotowanie plus odpylanie spalin). Są to niezwykle istotne rzeczy, szczególnie dla inwestorów. Mamy nadzieje, że technologia ta będzie się dalej rozwijać i będzie miała szerokie zastosowanie – podsumował wiceprezes RAFAKO S.A., Krzysztof Burek.
Partnerami konferencji byli: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska Akademia Nauk, Fundacja dla AGH oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.”