Przychody Grupy Boryszew w I półroczu 2023 wyniosły 3,2 mld złotych

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Boryszew SA, jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała I półrocze 2023 roku. Przychody Grupy wyniosły 3,2 mld złotych, a EBITDA 206 mln złotych. Zysk netto powiększył się o 12,6% rok do roku i osiągnął poziom 127 mln złotych.

Segment Motoryzacja utrzymuje pozytywny trend z końca 2022 roku i wciąż korzystnie wpływa na wyniki Grupy w raportowanym okresie. Przychody w tym segmencie wyniosły w II kwartale br. 464 mln złotych, czyli o 10,6% więcej, niż w II kwartale roku poprzedniego. Wynik EBITDA wyniósł 22 mln złotych, a więc o 14,2 mln złotych więcej, niż w II kwartale 2022 roku.

Przychody w segmencie Metale w II kwartale 2023 roku wyniosły 924 mln złotych (-23,0% IIQ23/IIQ22), a wynik EBITDA 75 mln złotych (-38,0% IIQ23/IIQ22). Jest to głównie efektem ponadprzeciętnych wyników w IIQ22 oraz obserwowanego obecnie spadku popytu na produkty ze stali, jako konsekwencji sytuacji rynkowej, potęgowanej rosnącą konkurencją z Chin. Popyt ten w 2022 był rekordowo wysoki, w związku z tym ten segment odczuwa wyhamowanie gospodarki, co znajduje swoje odzwierciedlenie także w wynikach Grupy.

Wyniki pierwszego półrocza pokazują siłę naszej dywersyfikacji, która jest nie tylko na poziomie produktów, ale również zróżnicowanych rynków zbytu. Spadek cen oraz zamówień na stal, który jest efektem spowolnienia gospodarczego oraz konkurencji z Chin, został skompensowany wzrostami w obszarze aluminium oraz w segmencie Motoryzacja, co potwierdza zasadność decyzji inwestycyjnych zarządu w tych liniach biznesowych. Tylko
w pierwszym półroczu 2023 roku pozyskaliśmy nowe kontrakty dla sektora automotive na kwotę 690 mln euro. Blisko 77% z nich stanowią pojazdy elektryczne i hybrydowe. Na koniec trzeciego kwartału planujemy także uruchomić pierwszą z dwóch zautomatyzowanych w technologii Przemysłu 4.0 linii do produkcji komponentów do e-samochodów – powiedział Wojciech Kowalczyk, prezes zarządu Boryszew SA.

W drugim kwartale 2023 roku, po wypłacie dywidendy, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymał się na poziomie 1,5. Wyniki finansowe po pierwszym półroczu 2023 roku odzwierciedlają silną pozycję biznesową Grupy Boryszew, niezależnie od zmiennej sytuacji na rynku. Pomimo spadku przychodów zanotowaliśmy wzrost zysku netto o 12,6% w porównaniu z korespondującym okresem roku ubiegłego. Obniżyliśmy także kapitał obrotowy do poziomu 878 mln złotych, a niski wskaźnik dług netto do EBITDA zabezpiecza nas przed potencjalną niepewną sytuacją gospodarczą – powiedział Radosław Szorc, CFO Boryszew SA.

W drugim kwartale 2023 roku Segment Motoryzacja stanowi 30,4% przychodów Grupy, natomiast segment Metale odpowiada za 60,7%, resztę przychodów stanowią Segment Chemia oraz Pozostałe.