ZM ROPCZYCE osiągnęły w ramach Grupy rekordowe przychody za 3 kwartały na poziomie 274,5 mln zł

Kategoria: Wiadomości z kraju

Producent materiałów ogniotrwałych wypracował w ramach Grupy w okresie trzech kwartałów 2018 roku przychody na imponującym poziomie 274,5 mln zł (+35,3% r/r). Zysk operacyjny wyniósł 40,2 mln zł (+164,8% r/r), a EBITDA 50,4 mln zł (+100,6% r/r). Wynik netto wyniósł 19,4 mln zł (+78,6% r/r). Zarząd spodziewa się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży w IV kwartale.

Wyniki za trzy ostatnie kwartały to przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii oraz dobrej koniunktury. Wykorzystujemy ten okres, by wzmacniać naszą konkurencyjność poprzez poprawę procesów logistycznych oraz optymalizację działań marketingowych. Zdajemy sobie sprawę, że tak dobra koniunktura nie będzie trwała wiecznie. Mamy też świadomość zagrożeń rynkowych tj. trwająca wojna celna, czekające nas podwyżki cen prądu czy konsolidacje firm w naszym otoczeniu rynkowym, jednak wdrożona na początku zeszłego roku strategia 4D pozwala nam na szybkie dostosowywanie się do sytuacji rynkowej i maksymalne wykorzystanie dobrej koniunktury. Z powodzeniem realizujemy dotychczasowe kontrakty oraz pozyskujemy nowe, budując tym samym wizerunek solidnej marki o zasięgu światowym. Liczymy, że utrzymamy dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów w IV kwartale br., co będzie oznaczało wypracowanie historycznie najwyższych przychodów ze sprzedaży ceramiki ogniotrwałej – mówi Józef Siwiec, prezes ZM ROPCZYCE.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów br. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Przychody z branży hutnictwa żelaza i stali wyniosły 141,5 mln zł (+28% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych 51,4 mln zł (+49% r/r), a przemysłu cementowo-wapienniczego 48,3 mln zł (+40% r/r).

Wzrost sprzedaży w segmencie hutnictwa żelazastali to przede wszystkim rezultat rozszerzania współpracy o dostawy materiałów ogniotrwałych oraz sprzedaż ceramiki wysoko przetworzonej zarówno w eksporcie jak i w kraju. Jest to efekt zwiększenia dostaw do nowych hut w Europie Centralnej i na Wschodzie. Z kolei w hutnictwie metali nieżelaznych i w przemyśle cementowo-wapienniczym, efekt wzrostu zawdzięczamy głównie współpracy z dotychczasowymi odbiorcami krajowymi oraz pozyskaniu znacznej ilości nowych klientów zagranicznych. Dodać do tego należy także realizację dostaw w ramach projektu remontowo – inwestycyjnego w przemyśle szklarskim – komentuje Józef Siwiec.

Po trzech kwartałach br. eksport jednostki dominującej stanowił 53% struktury sprzedaży. Zakłady MagnezytoweROPCZYCE” S.A. są obecne przede wszystkim na rynkach europejskich, dawnej WNP oraz bliskowschodnich.

Dzięki wieloletniej działalności w branży wypracowaliśmy rozległą sieć kontaktów na całym świecie, co daje nam przewagę w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rynku globalnego. Swoją pozycję wzmacniamy także poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami inżynieringowymi, głównie w projektach w hutnictwie metali nieżelaznych oraz przemyśle cementowo-wapienniczym – dodaje prezes.