Politechnika Wrocławska podejmuje współpracę z firmą Intel

Źródło informacji: Politechnika Wrocławska

Dwa dni temu Gregory Anderson dyrektor generalny przyszłego podwrocławskiego zakładu Intel w trakcie spotkania z prof. Arkadiuszem Wójsem, rektorem Politechniki Wrocławskiej podpisał list intencyjny o współpracy z uczelnią .

Umowa zakłada m.in. wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, opracowanie i adaptację programu kształcenia, aby przybliżyć go do realnych potrzeb przemysłu, a także prowadzenie wykładów przez specjalistów z firmy Intel.

„W planach mamy m.in. budowę dużego, interdyscyplinarnego ośrodka badawczego specjalizującego się w mikro i nanosystemach. Będzie on wyposażony w unikalną aparaturę, co pozwoli na prowadzenie użytecznych badań w tym zakresie i na przygotowanie naszej kadry do współpracy z firmą Intel” – opowiada rektor PWr.

Studenci uczelni zyskają m.in. możliwość odbycia staży w ramach regularnego programu praktyk w firmie Intel, udziału w specjalistycznych warsztatach i hackatonach, a także mentoring prac magisterskich.

„Ten ostatni element zakłada, że firma Intel przedstawi problemy, z których część studentów będzie mogła wybrać tematy swoich prac magisterskich. Ich przygotowanie będzie się odbywało pod opieką specjalistów z firmy i naukowców z naszego wydziału” – wyjaśnia prof. Rafał Walczak, dziekan Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów.

W Zakładzie Integracji i Testowania Półprzewodników zatrudnienie ma znaleźć ponad 2 000 osób (około 30% kadry stanowić będą inżynierowie, a 70% technicy)  Gregory Anderson podkreślił, że ma nadzieję, iż zdecydowaną większość inżynierów właśnie stanowić będą absolwenci polskich uczelni.

„To już moja druga wizyta w Polsce i ten tydzień niemal w całości jest poświęcony wizytom na uczelniach. To właśnie współpraca z nimi jest jednym z kluczowych warunków, by nasz projekt zakończył się sukcesem” – podkreśla Gregory Anderson.

Na samym początku współpraca z Politechniką Wrocławską będzie miała formę konsultacji, w trakcie których firma będzie przedstawiać swoje potrzeby, ale też będzie pomagać uczelni dokładnie zrozumieć technologie, które będą tam tworzone. Ma to na celu jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do pracy w podwrocławskiej jednostce Intela.

Podczas wizyty na Politechnice przedstawiciele firmy Intel spotkali się zarówno z naukowcami oraz studentami. Przedstawili plany budowy zakładu, opowiedzieli o zakresie planowanej tam działalności oraz możliwościach współpracy z firmą Intel.

Inwestycja Intel w Polsce, w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym w Magdeburgu (Niemcy), pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych.

Firma planuje zainwestować do 4,6 mld dolarów. Budowa zakładu ma wystartować po zatwierdzeniu inwestycji przez Komisję Europejską. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na rok 2027.

Więcej o inwestycji: https://polskiprzemysl.com.pl/wiadomosci/intel-zainwestuje-20-mld-zl-na-budowe-nowoczesnej-fabryki-polprzewodnikow-pod-wroclawiem/