PKP Energetyka współpracować będzie z Kolejami Ukraińskimi

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Spółka: we wtorek szóstego września prezes zarządu PKP Energetyka Wojciech Orzech oraz prezes zarządu Kolei Ukraińskich Wojciech Balczun podpisali kluczowy list intencyjny, dotyczący współpracy obu podmiotów. Obie spółki kolejowe zgodnie zadeklarowały współpracę w najistotniejszych obszarach działalności. Ma się ona skupić na wspólnych projektach biznesowych i rozwojowych, a także na wymianie wiedzy i doświadczeń obu spółek.

Kooperacja pomiędzy PKP Energetyka i Kolejami Ukraińskimi dotyczyć będzie m.in. realizacji prac utrzymaniowych i modernizacyjnych na sieci trakcyjnej, zarządzania jakością dystrybucji energii elektrycznej oraz wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających wzrost efektywności. Obie spółki deklarują także współdziałanie przy innych projektach i wydarzeniach, których tematyka pozwoli  na osiągnięcie efektu synergii pomiędzy partnerami.

1394