PGE: Sąd Arbitrażowy w Wiedniu podjął decyzję

PGE: Sąd Arbitrażowy w Wiedniu podjął decyzję

25/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu wydał ostateczny wyrok w postępowaniu między Alpiq Holding Ltd. (dawniej Atel) a PGE Polską Grupą Energetyczną SA. W wyroku zasądzono od PGE na rzecz Alpiq kwotę 43,2 mln euro, w raz z odsetkami. Jak informuje PGE, kwota ta jest ona trzykrotnie niższa od roszczenia dochodzonego przez Alpiq, i jednocześnie dwukrotnie niższa od rezerwy, którą na ten cel utworzyła PGE. Oprócz tego na rzecz PGE zasądzono od Alpiq kwotę 1,4 mln EUR tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, świadków, biegłych oraz zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym.

W sumie Alpiq domagał  się od PGE 162,9 mln euro, wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wyrok został wydany po ponad trzech latach postępowania. Spór powstał w 2008 roku, w związku z wieloletnim kontraktem na dostawy energii elektrycznej poza granice Polski, która nie mogła być wykonywana przez PGE od marca 2008 roku z powodu niewystarczających ilości transgranicznych mocy przesyłowych w kierunku Słowacji.