PEC Ruda Śląska w strukturach Węglokoksu Energii ZCP

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Spółka przejmująca: „z dniem 2 stycznia 2017 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, nastąpiło połączenie WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmująca) z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmowana).

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wydała wspólnikom Spółki Przejmowanej.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółka Przejmowana straciła osobowość prawną.

elektroceplownia-ruda_5

– Powstanie zintegrowanego, silnego biznesowo przedsiębiorstwa ciepłowniczego, a tym samym kompleksowego łańcucha dostawy ciepła do odbiorców tj. wytwarzania,  przesyłu i dystrybucji ciepła z równoczesną możliwością termicznego utylizowania odpadów z terenu Rudy Śląskiej jest dla nas w Grupie WE krokiem milowym. Będziemy tym samym z pewnością intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych odbiorców – mówi prezes Grupy WĘGLOKOKS ENERGIA Jacek Boroń.

– Połączenie spółek w Grupie WĘGLOKOKS ENERGIA jest jednym z projektów realizowanych w ramach przyjętej strategii w Grupie. W aspekcie ekonomiczno-finansowym dzięki realizacji połączenia spółek liczymy w Grupie WE na optymalizację kosztów, eliminację wzajemnych rozliczeń, poprawę wskaźników finansowych i wyższą konkurencyjność na rynku. Myślę, że realne korzyści płyną także do pracowników naszych spółek w postaci szansy na rozszerzanie kompetencji i zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego – stwierdza Andrzej Łokas, prezes WE ZCP i kierownik projektu połączenia w Grupie WE.

Jerzy Warmuziński, dotychczasowy prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej dodaje: – Posiadając ujednoliconą strukturę organizacyjną mamy pełną kontrolę nad procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Integracja techniczna systemów ciepłowniczych, jednolity monitoring i zarządzanie ewentualnymi zakłóceniami też staje się łatwiejsze i sprawniejsze. Ponadto będziemy mogli lepiej koordynować działania inwestycyjne, które