Oświadczenie For Industry Engineering sp. z o.o.

Kategoria: Wiadomości z kraju

„For Industry Engineering sp. z o.o. informuje, że zaprzestała używania w obrocie rynkowym oznaczenia „Fin Service”, aby uniknąć możliwości wprowadzenia w błąd co do pochodzenia usług i ewentualnej możliwości wystąpienia skojarzeń, co do powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub technicznych ze spółką Rockfin Service sp. z o.o.

Spółka ubolewa, jeżeli do takich pomyłek mogło dojść w związku z posługiwaniem się oznaczeniem Fin Service oraz jeżeli mogło powstać wrażenie, że spółka Fin Service korzystała z dorobku oraz pozycji rynkowej spółki Rockfin Service sp. z o.o.”