Odlewnia Rafamet opracuje nową technologię wytwarzania odlewów dla produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive

Kategoria: Wiadomości z kraju

25 maja 2020r. ODLEWNIA RAFAMET uzyskała informację o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych złożonego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”.

Suma kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 17.898.387,50 PLN, kwota dofinansowania wynosi 7.481.798,13 PLN

Założeniem projektu jest wypracowanie poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i rozwojowych procesu, który wykazywać się będzie optymalnymi parametrami przebiegu oraz wysokim poziomem efektywności (w tym w obrębie parametrów technologicznych jak i kosztów procesu). Istotę projektu stanowi innowacja procesowa polegająca na wytwarzaniu odlewów przeznaczonych do budowy narzędzi tłoczących – matryc (podstaw), tłoczników i docisków.

Prace B+R będą zmierzać do optymalizacji procesu wytwarzania odlewów przez opracowanie parametrów żeliw sferoidalnych o podwyższonych własnościach (większa wytrzymałość, mniejsze zużycie ścierne), które umożliwią dłuższą pracę narzędzia, oraz pozwolą na zmianę konstrukcji i w konsekwencji obniżenie ciężaru.

Projekt podzielono na dwa kluczowe obszary:

  • Faza badań przemysłowych, która skupiać się będzie na wypracowaniu nowej wiedzy w zakresie poszczególnych etapów/obszarów procesu technologicznego
  • Faza prac rozwojowych, w obrębie której Wnioskodawca zbuduje instalację demonstracyjną oraz przeprowadzi serię testów walidacyjnych na małych odlewach, a następnie dużym odlewie

Prace zaplanowano na 33 miesiące, prowadzone będą przy zaangażowaniu własnego zespołu technologów oraz personelu pomocniczego i technicznego. Dodatkowo część prac B+R zostanie zlecona podwykonawcy – Katedrze Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Fot. Odlewnia Rafamet

Fot. Odlewnia Rafamet