CIECH Soda Polska zmodernizuje kocioł węglowy w fabryce w Inowrocławiu

|
Źródło informacji: Ciech Soda Polska

Firma dąży do realizacji ambitnych celów strategii ESG Grupy CIECH, w tym do ograniczenia emisji CO2. W tym celu planuje modernizację kotła węglowego w fabryce w Inowrocławiu, która umożliwi jego opalanie w 100% paliwem biomasowym.

Niedawno zostało uruchomione postepowanie, które ma na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji kotła węglowego. To jeden z wielu projektów wchodzących w skład transformacji najbardziej energochłonnego, a jednocześnie największego, biznesu Grupy czyli produkcji sody.

W ramach modernizacji nastąpi przebudowa istniejącego pyłowego kotła węglowego na kocioł fluidalny opalany biomasą. Zostanie również wybudowany kompletny układ gospodarki biomasą pozwalający na przyjęcie, rozładunek i zmagazynowanie paliwa. Spółka zakłada uruchomienie kotła po konwersji na koniec 2026 roku.

Obecnie realizowany jest już projekt przystosowania do współspalania biomasy w pozostałych kotłach węglowych w elektrociepłowniach na terenie zakładów produkcji sody w Inowrocławiu i Janikowie. Rozpoczęcie wykorzystania biomasy jako paliwa w CIECH Soda Polska ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Wprowadzenie biomasy do miksu energetycznego to nie jedyny projekt mający na celu obniżenie zużycia węgla przez Grupę CIECH – kolejnym jest planowana instalacja termicznego przekształcania odpadów w Inowrocławiu, jej uruchomienie jest planowane na 2027 rok. Grupa CIECH ponownie analizuje możliwość wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa do produkcji energii cieplnej. Równocześnie prowadzone są także prace analityczne dotyczące wykorzystania w przyszłości technologii SMR (małe reaktory atomowe).

Jak opowiada Piotr Kapuściński, wiceprezes zarządu CIECH Soda Polska – „zastąpienie węgla alternatywnymi paliwami to nie jedyny element kompleksowego planu transformacji energetycznej jaki przeprowadzamy w ramach strategii na lata 2022-2024. Kolejne z nich to liczne inicjatywy z obszaru odzysku i ponownego użycia ciepła w procesie produkcji sody, autorskie rozwiązania R&D czy wreszcie intensywne analizy dotyczące możliwości wykorzystania OZE i uczynienia z zakładów produkcyjnych sody autoproducentów energii elektrycznej”.

W ostatnich miesiącach w ramach zwiększania efektywności energetycznej w Janikowie została uruchomiona nowa turbina do produkcji prądu oraz zmodernizowano kompresor do produkcji pary. Z kolei w Inowrocławiu z powodzeniem są wdrażane na skalę przemysłową innowacje mające na celu zmniejszenie emisyjności procesów produkcji sody czy ograniczenie liczby odpadów, opracowane przez wewnętrzny zespół R&D we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami.

Fot. Ciech Soda

Fot. Ciech Soda