Laboratorium Autonomicznych Robotów Mobilnych na Politechnice Śląskiej

Źródło informacji: AIUT

Politechnika Śląska, jedna z największych w kraju uczelni technicznych, rozwija kształcenie i badania naukowe związane z Przemysłem 4.0. 15 grudnia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Laboratorium Autonomicznych Robotów Mobilnych. Inicjatywa jest efektem współpracy z polskim integratorem systemów automatyki przemysłowej – firmą AIUT.

Nowa przestrzeń dydaktyczna umożliwi przyszłym inżynierom doskonalenie umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania pojazdów autonomicznych. Umiejętności tego typu są kluczowe m.in. w procesie logistyki materiałów na halach produkcyjnych oraz w magazynach. Laboratorium będzie skupiać się na pojazdach klasy AMR, AGV, oraz systemach umożliwiających ich efektywne zastosowanie.

Prof. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych na Politechnice Śląskiej powiedział „Jednym z głównych zadań działań naszej uczelni jest wytyczanie kierunków postępu technologicznego. Otwarcie nowego laboratorium, gdzie projektowane będą pojazdy autonomiczne, jest kolejnym ważnym krokiem na tej drodze, a także potwierdzeniem naszej realnej współpracy ze środowiskiem przemysłowym. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy z nowymi technologiami. Laboratorium zapewni dostęp do zaawansowanych rozwiązań i robotów, które są wykorzystywane w przemyśle oraz logistyce. Studenci zdobędą wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zasilą kadry tworzące przemysł przyszłości”.

W nowym laboratorium studenci po raz pierwszy będą mogli zbudować autonomicznego robota od podstaw i go testować. Nabędą umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania nowoczesnych pojazdów, a także budowania całych systemów intralogistycznych w oparciu o transport zrobotyzowany.

Studenci uczelni w ramach nowego miejsca będą mieli możliwość po raz pierwszy zbudowania autonomicznego robota od podstaw oraz przetestowania go. To doświadczenie pozwoli im zdobyć umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania pojazdów autonomicznych, a także rozwijania kompleksowych systemów intralogistycznych opartych na zrobotyzowanym transporcie.

Grupy studenckie mają do dyspozycji sześć profesjonalnych stanowisk szkoleniowych, wyposażonych w niezbędny sprzęt oraz licencje programowe. Wśród nich znajdują się stanowiska przeznaczone do nauki i badań technik napędowych wykorzystywanych w robotyce mobilnej, nowoczesnych technik komunikacyjnych, systemów nawigacji naturalnej oraz systemów bezpieczeństwa. Dodatkowo, w ramach laboratorium, dostępna jest dedykowana strefa testowa z autonomicznymi robotami mobilnymi klasy AMR.

„Wydział Mechaniczny Technologiczny nie po raz pierwszy staje się prekursorem w zakresie rozwoju nowych technologii. Tym razem dotyczy to systemów autonomicznych. Biorąc pod uwagę nasze aktualne projekty, realizowane na wielu wydziałach, można powiedzieć, że systemy autonomiczne stają się bardzo widocznym kierunkiem badań i aplikacji w Politechnice Śląskiej.

Mamy już zespoły naukowców, którzy odpowiadają za rozwój technologii i rozwiązań autonomicznych. Rozwiązania te docelowo znajdą zastosowanie w przemyśle, ale też w przestrzeni miejskiej. Przykładami są roboty AMR wykorzystywane obecnie do transportu materiałów na terenie hal produkcyjnych czy autonomiczny minibus kursujący od niedawna po kampusie. Dzięki nowemu laboratorium potencjał do rozwoju tego obszaru staje się jeszcze większy, biorąc pod uwagę zarówno aspekt badawczy, jak i dydaktyczny” – podkreśliła dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Fot. Maciej Mutwil

Fot. Maciej Mutwil