Konferencja na temat bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W dniach 19-20 listopada w Krakowie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja INDEX. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Tego typu konferencje o charakterze szkoleniowym organizowane są co dwa lata na całym świecie przez Międzykontynentalne Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego. W Polsce za organizację konferencji INDEX, a także realizowanych w jej ramach pokazów, odpowiada GRUPA WOLFF. W tym roku do organizacji wydarzenia zaproszona została firma PwC.
Prelegentami w trakcie III Międzynarodowej Konferencji INDEX będą uznani eksperci z bogatym doświadczeniem w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Wielu z nich pracuje w grupach roboczych oraz komitetach standaryzacyjnych. Dzięki temu posiadają oni najbardziej aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących przepisów, jak również planowanych zmian. Wśród nich znajda się m.in.: Gerhard Schwarz przewodniczący niemieckiego komitetu przy DKE (Niemieckie Stowarzyszanie Standaryzacyjne) ds. wyposażenia elektrycznego do użytku w strefach niebezpiecznych, a także przewodniczący grupy roboczej przy ZVEI (Stowarzyszanie Niemieckich Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych) ds. aparatury zabezpieczonej przed wybuchem; Stefan Penno, członek NFPA 68 (National Fire Protection Association) oraz wielu europejskich i międzynarodowych komisji oraz grup roboczych ds. bezpieczeństwa wybuchowego, prezydent Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V.; Georg Suter, członek szeregu grup roboczych oraz komitetów działających w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego m.in. przy VFK, Niemieckim Stowarzyszeniu Chemicznym CECHMA czy Międzynarodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Bezpieczne Pracy IVSS; Paweł Wąsowicz, specjalista – praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa systemów maszynowych; Andrzej Wolff, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego; Krzysztof Chojnacki, certyfikowany „Menadżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx)”; a także Zbigniew Wolff, członek stowarzyszenia Association of Intercontinental Experts for Industrial Explosion Protection, INDEX e.V.