Kompania Węglowa zawarła  umowę z COIG

Kompania Węglowa zawarła umowę z COIG

27/07/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Kompania Węglowa podpisała 31 maja w Katowicach umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa na obsługę informatyczną spółki wspomagającej system zarządzania przedsiębiorstwem. Wartość umowy zawartej na cztery lata wyniesie ponad 101 milionów zł. Obejmuje m.in. zabezpieczenie dostępu do kodów źródłowych, prawa własności do danych, opisuje parametry jakościowe wraz z obniżeniem ceny w przypadku ich niespełnienia. Reguluje wszelkie prawa związane z licencjami oraz gwarantuje 3-letni okres ich wypowiedzenia.

– Podpisanie umowy wieńczy długi okres pracy, którego dowodem jest 500-stronicowy dokument – powiedziała Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes zarządu Kompanii Węglowej. – Zawarta została w standardzie service-level agreement, opisującej szczegółowo parametry jakościowe współpracy z COIG-iem. Wpisuje się również w strategię naszej spółki zakładającej porządkowanie kolejnych segmentów działalności Kompanii. W tym przypadku dotyczy to informatyzacji.

– To największy kontrakt w historii naszej firmy – powiedział Zbigniew Koszowski, prezes COIG-u. – Mamy zatem powody do satysfakcji. Umowa jest wyzwaniem dla naszej spółki. Podwyższa parametry jakościowe i zapewnia kompleksowość usług. To także dowód zaufania do naszej spółki, co zobowiązuje nas do utrzymania najwyższego standardu świadczonych usług w porozumieniu z menedżerami z Kompanii. To kontrakt na bardzo wysokim poziomie, zapewniający mierzalność jakości świadczonych przez nas usług. Szczegółowo zabezpiecza interesy stron.

Źródło: Kompania Węglowa SA