Wspólny projekt KGHM ZANAM i FAMUR-u

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Przedstawiciele obu Spółek podpisali list intencyjny, na mocy którego realizowane będą wspólne przedsięwzięcia, związane z dystrybucją maszyn i urządzeń górniczych, a także obsługę posprzedażową na rynkach zagranicznych. Jednocześnie sygnatariusze umowy zamierzają prowadzić wspólne działania marketingowe, co pozwoli na ograniczenie kosztów i zwiększenie zasięgu działań na potencjalnych rynkach zbytu.

– Celem listu intencyjnego podpisanego przez FAMURKGHM ZANAM jest dążenie obu spółek do rozwijania kompleksowej i długoterminowej współpracy na wielu światowych rynkach. Rozwój spółek Grupy FAMUR opieramy na konsekwentnej realizacji programu ekspansji zagranicznej Go Global. Stale poszukujemy możliwości na optymalizację naszej działalności w tym zakresie, nie tylko w obszarze produktowym, ale także obszarze usług i wsparcia biznesu – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA. – Liczymy, że kooperacja z KGHM ZANAM pozwoli nam na uzyskanie efektów synergii w obszarze planowanej współpracy oraz na zwiększenie komplementarności naszej oferty dla zagranicznych partnerów.
famur
Współpraca ma o tyle znaczenie, że obie spółki specjalizują się w produkcji i usługach realizowanych na rzecz branży wydobywczej. FAMUR m.in. dostarcza zmechanizowane kompleksy ścianowe i kompleksy do drążenia wyrobisk korytarzowych dla głębinowych kopalń węgla, a także podziemne i naziemne systemy transportu, maszyny dla górnictwa odkrywkowego oraz urządzenia dla transportu towarów masowych i przeładunku. KGHM ZANAM jest producentem samojezdnych maszyn górniczych wykorzystywanych głównie w kopalniach rudy miedzi.

W związku z tym współpraca obejmować będzie także realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. – Szczególnie w kwestii innowacji liczy się kreatywność partnerów i płynna wymiana wiedzy. Będziemy mieli szansę na połączenie sił z firmą o wieloletnich doświadczeniach, co może zaowocować nowymi pomysłami i projektami o szerszym niż dotąd zakresie – podkreśla prezes Bohdan Pecuszok. prezes KGHM ZANAM.