PCC Rokita i PCC Exol zainwestują 351 mln zł w zwiększenie mocy produkcyjnych

|
Źródło informacji: PCC Rokita

Z początkiem grudnia PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o realizacji największej w ich historii inwestycji zwiększającej moce produkcyjne i asortyment wytwarzanych wyrobów. Przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie chemicznego parku przemysłowego w Brzegu Dolnym przez PCC BD Sp. z o.o., której wspólnikami są PCC Exol i PCC Rokita, obie posiadające po 50% udziałów.

Nowa instalacja będzie pierwszą tego typu w Polsce, elastycznie łączącą produkcję etoksylatów i polioli – mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. Przyjęte rozwiązania technologiczne i jej uniwersalność mają umożliwić szybkie dostosowywania portfolio produktowego do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych – dodaje.

Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln zł. Czas zakończenia przewidywany jest na połowę 2026 roku. Wstępnie zakładane średnioroczne potencjalne zdolności produkcyjne instalacji przy szacowanym portfolio wyniosą ok. 50-55 tys. ton.

Inwestycje stanowią kluczowy element strategii naszych spółek. Ich bezpośrednią pochodną są osiągane przez nas rezultaty finansowe. Za trzy kwartały tego roku Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysoki skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie ponad 437 mln zł, w ślad za nim poszedł też rekordowy zysk netto w wysokości 236 mln zł – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu spółki. Podobnie Grupa PCC Exol zamknęła trzy kwartały br. rekordowym poziomem blisko 60 mln zł zysku EBITDA. W rezultacie skonsolidowany zysk netto Grupy PCC Exol po trzech kwartałach 2021 roku zamknął się historycznie najwyższą kwotą ponad 35 mln zł – uzupełnia.

Na instalacji ma być wytwarzana gama etoksylatów, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych, w tym produkty biodegradowalne. Instalacja będzie wykorzystywała tlenek etylenu dostarczany przez PKN Orlen. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zwiększenia wolumenu możliwych do zaoferowania wyrobów. Pozwoli również na poszerzenie portfolio produktowego spółek Grupy PCC w ramach kontynuacji strategii rynkowej, mającej na celu dywersyfikację sprzedaży do wielu różnych branż przemysłu, charakteryzujących się odmiennymi cyklami koniunkturalnymi.

Powstające na nowej instalacji produkty, dzięki odpowiedniej kombinacji tlenków oraz wykorzystaniu nowych technologii produkcji, będą charakteryzowały się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji. Ponadto krótszy proces produkcji wpłynie na obniżenie zużycia energii – mówi Dariusz Ciesielski, prezes zarządu PCC Exol SA. Dodatkowo, dzięki temu, że tlenek etylenu posiada niższy ślad węglowy niż tlenek propylenu, część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym – dodaje.

Zarówno PCC Rokita, jak i PCC Exol zakończyły miniony okres rekordowymi rezultatami, wzrosty wyników zostały odnotowane praktycznie we wszystkich segmentach produkcyjnych. Bardzo dobre wyniki finansowe za ostatnie trzy kwartały roku tworzą dobrą atmosferę do rozpoczęcia projektów rozwojowych mających na celu połączenie rozwoju potencjału produkcyjnego z jednoczesnym zapewnieniem zrównoważonych źródeł zaopatrzenia w energię.