Szyb w ZG Janina pogłębiony do głębokości 823m. Zaawansowanie inwestycji osiąga 75%

Kategoria: Wiadomości z kraju

Budowa nowego poziomu wydobywczego w Zakładzie Górniczym Janina polega na realizacji pięciu grup zadań, w ramach których dotychczas w części podziemnej inwestycji pogłębiono szyb „Janina VI” do docelowej głębokości 823 m, wykonano szkielet wyrobisk udostępniających poziom 800 metrów poprzez wydrążenie ok. 5 km wyrobisk oraz zabudowano zasadniczą część dołowej infrastruktury technicznej.

W części naziemnej inwestycji budowana jest infrastruktura powierzchniowa szybu „Janina VI” obejmująca m.in. budowę basztowej wieży szybowej, która osiągnęła już prawie 49 metrów wysokości, trzonu wieży szybowej, estakady dojścia załogi do szybu, infrastruktury dróg, placów i kolei wąskotorowej oraz obiektów elektroenergetycznych do zasilania nowego szybu i poziomu 800 metrów. Produkcja głównych elementów górniczego wyciągu szybowego, tj. maszyny wyciągowej, układów hamowania i zasilania maszyny wyciągowej jest mocno zaawansowana. Pierwsze testy i badania urządzeń planuje się wykonać we wrześniu.

Fot. Tauron

Fot. Tauron

Istotną częścią inwestycji jest również modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Działania w tym zakresie obejmują modernizację ciągów technologicznych urobku i produktów wzbogacania, infrastruktury kolejowej oraz załadunku i sprzedaży produktów handlowych.

Zakład Górniczy Janina posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mógł funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich.

Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego w połowie 2020 r. umożliwi opuszczanie na dół elementów wielkogabarytowych, co znacznie przyspieszy prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Skrócone zostaną znacznie drogi transportu.

Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w ciągu kilku miesięcy. Rozpoczął się już proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 r.