Śrubena Unia przeznaczy 90 mln zł na modernizację i rozwój produkcji

Źródło informacji: Śrubena Unia

W latach 2023–2028, Śrubena Unia planuje wydać 90 mln złotych na modernizację hali produkcyjnej. Głównym celem tej inwestycji jest radykalne ograniczenie kosztów energii cieplnej. Dodatkowo planowane jest uruchomienie linii do śrutowania i nakładania polimeru.

Park maszynowy zostanie wzbogacony o nowoczesne kuźniarki do produkcji nakrętek na zimno.

Pierwsze z realizowanych inwestycji w Żywcu mają zostać ukończone w pierwszej połowie 2024 roku. Ten rozbudowany zakres modernizacji ma na celu zwiększenie efektywności produkcji oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii, co przyczyni się do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

„To przedsięwzięcie zmienia oblicze naszej spółki i prowadzonej produkcji” – podkreśla Tadeusz Jopek, wiceprezes zarządu oraz dyrektor marketingu i sprzedaży w spółce Śrubena Unia. „Z dotychczas wykorzystywanych procesów energochłonnych, cieplno-chemicznych, wstępnie przygotowujących stal do procesów kucia, przechodzimy na procesy ekologiczne, oparte na metodach mechanicznych” – wyjaśnia wiceprezes.

Nowa linia do śrutowania, będąca częścią modernizacji hali produkcyjnej w ramach inwestycji Śrubena Unia, umożliwi proces mechanicznego oczyszczania powierzchni stali. Wcześniejsze metody wytrawiania w specjalnie podgrzewanych wannach zostaną zastąpione bardziej efektywnym procesem śrutowania.

Drugim kluczowym elementem planowanej modernizacji jest wprowadzenie procesu nakładania polimeru na stal oczyszczoną w trakcie śrutowania. Ten etap ma istotne znaczenie, ponieważ pokrycie stali polimerem znacząco ogranicza zużycie narzędzi w czasie procesu kucia. Takie innowacyjne podejście nie tylko przyczyni się do redukcji kosztów związanych z utrzymaniem narzędzi.

Fot. Śrubena Unia

Fot. Śrubena Unia