ArcelorMittal Poland zakończył inwestycje w sosnowieckim oddziale warte 125 mln zł

|
Źródło informacji: ArcelorMittal

Inwestycje objęły modernizację wydziału walcowni walcówki i remont walcowni taśm zimnowalcowanych. Koszt całkowity to 125 mln zł.

W wydziale walcowni walcówki, prace realizowane były w dwóch etapach, na przestrzeni dwóch lat. Pierwszy trwał 5 tygodni. W tym czasie wszystkie urządzenia zostały wymienione na nowe lub przebudowane, wdrożono również nowy system sterowania. Drugi etap obejmował cały ciąg pośredni instalacji, czyli klatki walcownicze wraz z napędami i okablowaniem. Dzięki instalacji nowych klatek walcowniczych poprawiła się jakość walcowanych produktów, wzrosły też zdolności produkcyjne wydziału.

Druga część inwestycji to remont walcowni taśm zimnowalcowanych. Obejmował on najbardziej istotne dla procesu produkcyjnego urządzenia, tj. wytrawialnię, walcarkę nawrotną, piece wodorowe oraz linię cięcia wzdłużnego. Remont był kluczowy dla utrzymania niezawodności tej instalacji. A sama blacha zimnowalcowana w sosnowieckim oddziale ArcelorMittal jest bardzo popularnym produktem wykorzystywanym między innymi w branży AGD, rowerowej czy samochodowej.

Jak wyjaśnia Janusz Kantor, dyrektor sosnowieckiego oddziału ArcelorMittal Poland – modernizacje te zapewnią niezawodne funkcjonowanie naszych urządzeń w kolejnych latach, a modernizacja wydziału walcówki zwiększyła zdolności produkcyjne tej linii. Istotne dla nas jest, by zakład działał w sposób niezawodny – dokładnie tak, jak wygląda współpraca z miastem Sosnowiec. Od lat wspieramy miasto w działaniach służących jego mieszkańcom. Przykładem niech będzie współpraca przy remontach mostów i dróg prowadzących do naszego zakładu. Ważne jest też współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w Sosnowcu – np. przy organizowaniu ćwiczeń PSP na terenie naszego zakładu, czy współfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego.

– Chcemy nie tylko produkować stal jak najwyższej jakości, ale również jako firma aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców miast, w których działamy. To dla nas naturalne. Dlatego z roku na rok staramy się wspierać szkoły i instytucje służące mieszkańcom Sosnowca. Naszym priorytetem jest również, by produkowana przez nas stal spełniała oczekiwania naszych klientów. Chcemy ciągle się rozwijać, a pakiet inwestycyjny dla naszego oddziału w Sosnowcu jest dowodem na to, że to nasze pragnienie przekuwamy w działanie – podsumował prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar.

Fot. ArcelorMittal

Fot. ArcelorMittal