ArcelorMittal zainwestuje 31,5 mln zł na ograniczanie emisji dwutlenku węgla z procesów hutniczych

|
Źródło informacji: ArcelorMittal

Krakowska koksownia ArcelorMittal Poland zainwestuje w modernizację instalacji odpylania baterii koksowniczej, a także w budowę kolumny desorpcyjnej i instalacji wody amoniakalnej. Dzięki inwestycjom wartym 31,5 mln zł, które rozpoczną się pod koniec tego roku, zakład zmniejszy swoje oddziaływanie na środowisko.

Koks z krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland trafia głównie do dąbrowskiej huty koncernu. Produkowany jest w baterii koksowniczej, która posiada skomplikowany system odpylania. Teraz system ten zostanie zmodernizowany.

– Będzie to kompleksowa modernizacja systemu odpylania. Poszczególne urządzenia i elementy zostaną wymienione na nowe. Dzięki temu nie tylko poprawimy sprawność instalacji, ale również sprawność odpylania i ograniczymy emisje pyłowe – wyjaśnia Ryszard Opyrchal, dyrektor krakowskiej koksowni ArcelorMittal Poland.

➡ Prace obejmą całą linię przesyłu: od baterii koksowniczej poprzez instalację suchego gaszenia koksu po odpylnię. Zmodernizowana zostanie również konstrukcja, wraz z izolacją termiczną, kapturów odpylających używanych podczas opróżniania komory baterii z koksu. – Wymienimy 980 filtrów workowych, które znajdują się w naszej odpylni – mówi dyrektor krakowskiej koksowni.

➡ Kolejnym dużym przedsięwzięciem jest budowa kolumny desorpcyjnej i instalacji wody amoniakalnej. Instalacja ta jest kluczowa dla dotrzymania parametrów oczyszczania gazu koksowniczego zgodnie z wymaganiami BAT (najlepsze dostępne technologie). Prace nad budową mają się rozpocząć pod koniec bieżącego roku i zakończyć w ciągu 12 miesięcy.

Dekarbonizacja, czyli ograniczanie emisji dwutlenku węgla w procesach hutniczych to cel strategiczny zarówno ArcelorMittal Poland, jak i całej Grupy ArcelorMittal. Ograniczanie naszego wpływu na środowisko także w odniesieniu do emisji pyłowych jest dla nas równie ważne. Inwestujemy w naszą krakowską koksownię, bo dzięki takim przedsięwzięciom realizujemy nasze zobowiązania w zakresie chrony środowiska – komentuje Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Fot. ArcelorMittal

Fot. ArcelorMittal