Grupa FAMUR: 50,7 mln zysku w 2015 roku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Czołowy w skali globu producent maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym opierającym się o metodę ścianową, opublikował dane finansowe za 2015 rok. Wynika z nich, że koncern osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 801 mln zł (wzrost o 13% w porównaniu z 2014 rokiem). Zysk netto Grupy wyniósł 50,7 mln zł, a EBITDA 183,0 mln zł. Jak informuje Spółka, Grupa FAMUR w 2015 roku osiągnęła istotny wzrost przychodów w segmencie Surface, obejmującym górnictwo odkrywkowe, usługi dla górnictwa oraz produkcję maszyn i urządzeń dla energetyki oraz nieznaczny spadek przychodów w Segmencie Underground, na który składają się produkty wchodzące w skład kompleksów ścianowych, kompleksów chodnikowych oraz systemy transportowe.

W całym 2015 roku ten, w segmencie maszyn i usług dla górnictwa podziemnego Grupa FAMUR zanotowała 638,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (udział 79,8% w przychodach Spółki). Jednocześnie zwiększył się wpływ na wysokość dochodów Segment Surface, a przede wszystkim działalność na rzecz sektora energetycznego. W tym przypadku koncern m.in. zrealizował zlecenia na dostarczenie układów nawęglania i odżużlania dla elektrowni w Opolu i Kozienicach. W tym segmencie działalności producent zanotował przychody w wysokości 162 mln zł, stanowiąc tym samym 20,2% ogólnych przychodów Grupy ze sprzedaży. – Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji polskich kopalń w ubiegłym roku odnotowaliśmy o 10,8% wyższy poziom przychodów ze sprzedaży krajowej niż w 2014 roku. Widzimy więc już dokładnie pozytywne efekty naszej strategii polegającej na konsekwentnej dywersyfikacji źródeł przychodów. W 2015 roku znacząco zwiększyliśmy udział przychodów z segmentu Surface. Na dynamiczny wzrost jego wyników istotny wpływ mają kontrakty realizowane przez FAMUR FAMAK S.A., które potwierdzają głęboki sens biznesowy przeprowadzanych przez nas procesów akwizycyjnych – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Grupy FAMUR.

1-system-fl-12-18