GPW przyznaje nagrody

GPW przyznaje nagrody

25/02/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, w trakcie gali podsumowującej rok giełdowy 2012, przyznała nagrody liderom polskiego rynku kapitałowego. W jej trakcie wyróżnieni zostali emitenci, członkowie Giełdy, a także jej autoryzowani doradcy, którzy w ubiegłym roku przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Na Rynku Głównym GPW, przyznano: nagrodę dla Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na Głównym Rynku bez transakcji animatora w 2012 roku; nagrodę dla Credit Suisse Securities Limited za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na Głównym Rynku w 2012 roku; nagrodę dla IPOPEMA Securities SA za obsługę wprowadzenia największej wartości akcji w wolnym obrocie w ramach IPO na Głównym Rynku w 2012 roku (w obliczeniach uwzględniane zostały wyłącznie spółki polskie); nagrodę dla UAB FMI Orion Securities za największą wartość przeprowadzonej oferty spółki zagranicznej w 2012 roku

Oprócz tego, w trakcie gali przyznano także nagrody dla podmiotów, działających na innych rynkach warszawskiej GPW. W ramach Rynku Instrumentów Pochodnych przyznano: nagrodę dla Domu Maklerskiego BZ WBK za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2012 roku; nagrodę dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w 2012 roku; nagrodę dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w 2012 roku. Na NewConnect wręczono nagrody: dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na rynku NewConnect bez transakcji animatora w 2012 roku; dla Domu Maklerskiego BDM SA za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na rynku NewConnect w 2012 roku; dla Rubicon Partners Corporate Fiance SA za największy wkład w jakościowy i ilościowy rozwój NewConnect w 2012 roku; dla TRIGON Dom Maklerski SA za obsługę wprowadzenia największej wartości akcji w wolnym obrocie w ramach IPO na rynku NewConnect w 2012 roku.

W ramach Treasury Bondspot Poland przyznano nagrody: dla Banku Handlowego SA za aktywność na sesjach fixingowych na rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku; dla Banku Handlowego SA za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2012 roku; dla Kredyt Bank SA za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2012 roku; dla BNP Paribas SA – lidera market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2012 roku. Oprócz tego na Rynku Catalyst wręczono nagrody: dla Biura Maklerskiego Banku Handlowego SA za najwyższy udział w obrotach sesyjnych obligacjami korporacyjnymi i komunalnymi na rynkach w ramach Catalyst w 2012 roku; dla jest Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego za najwyższe obroty zrealizowane przez animatora na Catalyst w 2012 roku; dla Banku PEKAO SA za wartość zorganizowanych i wprowadzonych w roku 2012 emisji instrumentów dłużnych; dla BRE Bank Hipoteczny SA za notowanie największej liczby serii instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012.