FAMUR: rozwój eksportu receptą na kryzys branży

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Producent opublikował dane finansowe za 2015 rok. Pomimo trudnej sytuacji w polskim górnictwie Spółka zanotowała w 2015 roku 13-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2014 roku. Osiągnęły one poziom 801 mln zł. Jednocześnie  zysk netto Grupy wyniósł ponad 51 mln, a EBITDA 184 mln zł.  – Utrzymujący się od 2014 roku kryzys w sektorze górniczym znajduje (choć w różnym stopniu) odzwierciedlenie w aktualnej kondycji producentów maszyn i urządzeń górniczych w Polsce. Osiągnięte w 2015 roku przez Grupę FAMUR wyniki pokazują, zwłaszcza na tle branży, że realizowana przez nas strategia rozwoju oparta o dywersyfikację źródeł przychodów i racjonalną politykę finansową jest właściwym kierunkiem, który zapewnia wzrost przychodów i generowanie zysku. Solidne podstawy finansowo-organizacyjne stwarzają nam komfort prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, w tym prowadzenie ewentualnych dalszych procesów akwizycyjnych. Nasze wyniki dają nam także możliwość systematycznego wzmacniania pozycji Spółki na rynku międzynarodowym w ramach realizowanego w Grupie  programu ekspansji zagranicznej „Go Global”  – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

Jak informuje Spółka: w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży krajowej Grupy FAMUR wyniosły 584,3 mln zł, co stanowi wzrost o 10,8% w porównaniu z rokiem 2014. Wśród największych kontrahentów Grupy FAMUR na rynku polskim znalazły się Kompania Węglowa S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A. Istotny wpływ na wysokość przychodów miała także realizacja przez FAMUR FAMAK S.A. kontraktów na dostarczenie układów nawęglania i odżużlania dla elektrowni w Opolu i Kozienicach.

Jednocześnie – jak wynika z raportu Spółki – w 2015 roku Grupa FAMUR konsekwentnie realizowała strategię rozwoju, której podstawą jest program ekspansji zagranicznej „Go Global”, zakładający zwiększanie ekspansji zagranicznej. Efektem tych działań jest osiągnięcie poziomu przychodów z tytułu transakcji zagranicznych w wysokości 216,7 mln zł. Wynik ten stanowi 27% przychodów ze sprzedaży ogółem, a wzrost poziomu eksportu w stosunku do 2014 roku wyniósł 19,3%. Głównymi zagranicznymi odbiorcami rozwiązań Grupy FAMUR w 2015 roku byli kontrahenci z Rosji, Kazachstanu i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Coraz istotniejszym składnikiem współpracy zagranicznej FAMURu są rynki wschodzące, w szczególności Indonezja, Wietnam, Indie, Mongolia, Turcja, kraje bałkańskie, a także państwa Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu. Obsługując te rynki, Grupa FAMUR dostarcza nie tylko rozwiązania dla sektora głębinowego, ale także dla branży odkrywkowej i energetyki.

Famur_zdjęcie