FAMUR – duży kontrakt w Bułgarii

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Największy producent węgla brunatnego w Bułgarii , spółka MINI MARITZA IZTOK EAD podpisał z FAMUR S.A. umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz oddanie do użytku koparek wielonaczyniowych typu SRs 2000, a także  SRs 200. Kontrakt zrealizowany zostanie w ramach projektu dofinansowanego maksymalnie w 50% przez „Kozloduy International Decommissioning Support Fund” zarządzany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dostawa koparek wielonaczyniowych ma nastąpić do trzech lat od dnia wejścia w życie umowy.

Inwestycja, która zrealizowana zostanie w konsorcjum z BALGARSKA ENERGETIKA AD opiewa na 114 mln zł. Łączna wartość umowy przekracza 10% sumy skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów. – Podpisanie umowy z MARTIZA IZTOK EAD potwierdza wiarygodność Grupy FAMUR jako solidnego partnera dla największych graczy na rynkach zagranicznych. Nie bez znaczenia jest tutaj oczywiście kompleksowość naszej oferty, która umożliwia wykonawstwo najbardziej złożonych zamówień. Kontrakt, który realizować będziemy w konsorcjum z BALGARSKA ENERGETIKA AD, wpisuje się w konsekwentną realizację naszej strategii rozwojowej, opartej o program ekspansji zagranicznej Go Global. Te działania, mimo dekoniunktury w branży, pozwalają nam na utrzymanie poziomu konkurencyjności i zapewniają zdolność do generowania zysku – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

1-system-fl-12-18

Prezes FAMUR-u, w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wskazał na główne zadania realizowanego przez koncern programu Go Global: Od kilku lat konsekwentnie realizujemy w Grupie FAMUR strategię rozwojową opartą o program ekspansji zagranicznej. Stałe zwiększanie naszego zaangażowania zagranicznego jest możliwe dzięki posiadanym solidnym podstawom organizacyjno-finansowym, które osiągnęliśmy, prowadząc od 2013 roku proces optymalizacji kosztów funkcjonowania spółek Grupy. Polega on między innymi na wdrożeniu Programu Integracji Operacyjnej, którego celem jest uproszczenie naszej struktury organizacyjnej i dopasowanie jej do aktualnej sytuacji rynkowej. W ramach programu m.in. połączyliśmy FAMUR S.A. ze spółkami zależnymi, przeprowadziliśmy projekty akwizycyjne, skonsolidowaliśmy funkcje centralne, dzięki czemu obniżyliśmy koszty funkcjonowania, zwiększyliśmy elastyczność produkcji, a także poszerzyliśmy portfolio naszych produktów o rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego i energetyki. W konsekwencji już dziś jesteśmy w stanie realizować coraz większe projekty górniczo-energetyczne na całym świecie.