Na Górnym Śląsku powstanie fabryka zielonego wodoru o mocy ok. 105 MW

|
Źródło informacji: Polenergia

H2Silesia to jeden z kilku projektów wodorowych realizowanych przez Grupę Polenergia w ramach wdrażanej strategii rozwojowej. Najbardziej zaawansowany z nich to położony na Podkarpaciu H2HUB Nowa Sarzyna, który zlokalizowany jest na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i zakłada budowę instalacji do produkcji zielonego wodoru o mocy 5 MW.

Projekt H2Silesia docelowo może otrzymać dofinansowanie do 142,77 mln euro w ramach programu IPCEI Hy2Infra. Zakłada budowę wielkoskalowej fabryki zielonego wodoru o mocy ok. 105 MW, która będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton tego surowca rocznie. Realizowany na Górnym Śląsku ma na celu dostarczenie odnawialnego wodoru dla ciężkiego przemysłu i zeroemisyjnego transportu. Jednocześnie może stanowić wsparcie transformacji energetycznej regionu powiązanego z wydobyciem i wykorzystywaniem paliw kopalnych.

Program Hy2Infra został uruchomiony przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Uczestniczy w nim siedem państw członkowskich – Polska, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia i Słowacja. Komisja oczekuje, że zwiększenie dostaw wodoru przyspieszy realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje budowę infrastruktury wodorowej jako integralnej części europejskiej strategii wodorowej, która ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ostateczne decyzje dotyczące zatwierdzenia dofinansowania w ramach programu oraz jego wysokości zostaną podjęte na poziomie krajowym.

„Polenergia jest jedynym polskim przedsiębiorstwem, które weźmie udział w programie Hy2Infra. To bardzo ważny komunikat dla rynku i naszych inwestorów. Decyzja Komisji Europejskiej znacząco zwiększa wartość projektu. Odnawialny wodór, który ma być produkowany m.in. za pośrednictwem H2Silesia, to naturalne przedłużenie łańcucha wartości Polenergii. Wodór jako nośnik zielonej energii może zdecydowanie przyspieszyć odejście od paliw kopalnych i budowę zeroemisyjnej gospodarki. To paliwo przyszłości”, komentuje Iwona Sierżęga, członkini zarządu Polenergia SA.

„Budowa wielkoskalowych instalacji wytwarzania odnawialnego wodoru to bardzo ważny krok w procesie dekarbonizacji przemysłu. Generując wodór przy użyciu odnawialnych źródeł energii, integrujemy energetykę z sektorami, dla których elektryfikacja była do tej pory bardzo trudna lub niemożliwa. Zielony wodór pozwala też na uniezależnienie się od importowanych nośników energii To dodatkowa wartość dla klientów, którzy stoją dziś przed dużymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną”, opowiada Emilia Makarewicz, członkini zarządu Polenergia H2Silesia.

Źródło ilustracji: Polenergia

Źródło ilustracji: Polenergia


Gospodarka wodorowa