DSS nie zmniejszy wartości akcji

DSS nie zmniejszy wartości akcji

14/08/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dolnośląskie Surowce Skalne SA nie obniży wartości nominalnej swoich akcji. Nie przeprowadzi także nowej emisji wariantów zmiennych na akcje – taka decyzję podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. DSS do sprawnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji potrzebuje gotówki. Wiele wskazuje jednak na to, że nowa emisja nie będzie w tym celu potrzebna mówi Mariusz Roman prezes zarządu DSS SA.

DSS zamierzało przeprowadzić emisje wariantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje o wartości 38,8 mln zł. Wiązać się to miało z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego – a następnie podwyższeniem o tą samą wartość. Obecna sytuacja DSS ma związek z decyzją warszawskiego Sądu Rejonowego o zamianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z likwidacyjnego na układowe z zarządem własnym. Dzięki nowy Zarząd, w którym znajdują się przedstawiciele głównych wierzycieli, zyskał możliwość prowadzenia skutecznych działań na rzecz uratowania spółki i jej dalszego rozwoju.