ML System zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w latach 2023-2024 w produkcję materiałów fotowoltaicznych

|
Źródło informacji: ML System

Zarząd ML System rozszerzył strategię rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową. Spółka w latach 2023-2024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wysokości do 50 tys. m2 w drugiej połowie 2025 r.

Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Ponadto, spółka zamierza pozyskać ok. 70 mln zł z emisji akcji, planowanej po uzyskaniu zgody akcjonariuszy podczas WZA zwołanego na 26 maja 2023 r.

– Zamierzamy wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne, aby zdynamizować rozwój i w horyzoncie średnioterminowym stać się prekursorem wdrożeń innowacyjnych produktów rozszerzających naszą ofertę BIPV i jednocześnie wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie. Zidentyfikowaliśmy renomowanych, europejskich producentów materiałów budowlanych i pokryć dachowych, jako partnerów zapewniających dystrybucję nowych produktów. Prowadzimy obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami na temat potencjalnej współpracy komercyjnej. W zakresie formalnym i prawnym nowe produkty posiadają dopuszczenia do stosowania oraz spełniają wymagania w obszarze norm fotowoltaicznych i budowlanych – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Łączne nakłady inwestycyjne obejmują zakup linii produkcyjnej. Kamienie milowe uwzględniają terminy założone w projekcie unijnej dyrektywy budynkowej. Spółka zakłada, że zautomatyzowana linia produkcyjna będzie gotowa do rozruchu w drugim kwartale 2024 r., a produkcja właściwa rozpocznie się w trzecim kwartale 2024 r. Pełne moce produkcyjne mają zostać osiągnięte w drugiej połowie 2025 r.

Na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez globalne koncerny budowlane popyt na nowe produkty szacowany jest na poziomie przewyższającym planowane możliwości produkcyjne spółki.

Oczekiwana i szacowana przez ML System cena w przeliczeniu na m2 powierzchni ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznej płyty elewacyjnej będzie konkurencyjna względem obecnie stosowanych rozwiązań, tj. klasycznej dachówki lub klasycznej płyty elewacyjnej, uzupełnionych o oddzielny moduł PV. W kosztach uwzględnione są marże dystrybucyjne oraz wydatki związane ze sposobem pakowania i dystrybucji.

Równocześnie parametry w zakresie efektywności energetycznej nowych rozwiązań będą zbliżone do najlepszych modułów fotowoltaicznych.

Dla potrzeb realizacji projektu spółka planuje zwiększyć zatrudnienie o 120 osób, które pracować będą w systemie dwuzmianowym. Równocześnie spółka będzie kontynuowała rozwój sprzedaży szkła powłokowego, w tym szyb z aktywną powłoką kwantową, a także innych komunikowanych projektów, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

– Innowacyjne dachówki fotowoltaiczne i fotowoltaiczne płyty elewacyjne idealnie wpisują się w globalne trendy rynkowe dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie, jednocześnie odznaczając się walorami estetycznymi i trwałością. Nowe produkty spółki są komplementarne wizualnie i sposobem montażu z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie. Mogą być z nimi w pełni zintegrowane, co razem z efektywnością kosztową i energetyczną będzie w naszej ocenie stanowić o ich przewadze konkurencyjnej względem dotychczasowych rozwiązań – podsumowuje Dawid Cycoń.