W Skarżysku-Kamiennej zostało otwarte Centrum Utrzymania Taboru Polregio

Autor:
|

W Skarżysku-Kamiennej zostało otwarte Centrum Utrzymania Taboru Polregio. Jest to nowoczesny kompleks serwisowo-naprawczy dla pojazdów kolejowych, w którym pracę znajdzie ponad 100 osób. Inwestycja kosztowała blisko 50 mln złotych, a jej budowa trwała niecały rok.

Nowoczesny kompleks o długości 110 metrów mieści dwa kanały rewizyjne, dodatkowy tor naprawczy oraz zaplecze warsztatowe i socjalno-biurowe. Obiekt spełnia wyśrubowane wymogi pod względem ekologii i oszczędności energii. W budynku funkcjonuje m.in. instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii, a wentylacja jest wyposażona w urządzenia do odzysku ciepła.

Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio podkreślił, że otwarcie Centrum „to historyczny moment dla Polregio i kolei w Polsce”. Szef największego polskiego przewoźnika kolejowego przypomniał, że „blisko 140 lat temu w Skarżysku-Kamiennej na trasę wyruszył pierwszy parowóz, a 40 lat później pierwszy nowy parowóz w historii niepodległej Polski”.

„Dzisiaj zapisujemy kolejną kartę w historii polskiej kolei. Do nowej hali na przeglądy trafi część z nawet 200 nowych EZT-ów, które otrzymamy w latach 2025-26. Konsekwentnie inwestujemy miliardy złotych w nowoczesną kolej regionalną” – oświadczył podczas otwarcia Centrum Artur Martyniuk. Uzupełnił, że w nowym obiekcie będą serwisowane pociągi Polregio z województw świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz tabor innych operatorów.

Hala Centrum Utrzymania Taboru Polregio jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jak przekazał Robert Zaborski, dyrektor Świętokrzyskiego Zakładu Polregio, w hali – oprócz standardowo wykonywanych przeglądów składów kolejowych na poziomie P1 oraz P2 – planowane jest wykonanie ok. 150 przeglądów na 3. poziomie utrzymania, a także minimum 37 napraw rewizyjnych P4 do 2030 roku.

„Dodać należy, że na ukończeniu już również budowa przejazdowej myjni dla pojazdów kolejowych. Ze stanowiskami mycia podwozia i wodowania taboru; z instalacją wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych” – powiedział Robert Zaborski.

Centra utrzymania taboru kolejowego stanowią istotną część wieloletniego planu rozwoju spółki. Inwestycja w Skarżysku-Kamiennej to krok milowy w realizacji strategii Polregio, jaką jest zwiększenie efektywności w zakresie utrzymania i napraw nowoczesnych pojazdów kolejowych. „Dzięki nowej hali spółka zwiększy potencjał do rozwoju zarówno w realizacji umów z województwami, jak i działalności komercyjnej” – powiedział Artur Martyniuk.

Pod koniec stycznia br. spółka podpisała umowy ramowe z czterema producentami taboru (Pesa, Newag, FPS Cegielski, Stadler) na zakup do 200 nowych pociągów za kwotę ponad 7 mld zł. Pierwsze dostawy pojazdów są planowane w 2025 r.

Centrum Utrzymania Taboru Polregio w Skarżysku-Kamiennej / Fot. PAP/S.Leszczyński

Centrum Utrzymania Taboru Polregio w Skarżysku-Kamiennej / Fot. PAP/S.Leszczyński