BGK udzieli kredytu na budowę fabryki polipropylenu w Policach

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Bank Gospodarstwa Krajowego, wraz z innymi instytucjami finansowymi, udzieli kredytu na budowę fabryki polipropylenu w Policach. To kluczowa inwestycja dla branży chemicznej w Polsce i jedna z największych inwestycji chemicznych w tej części Europy.

Projekt Polimery Police zakłada budowę zintegrowanego kompleksu chemicznego służącego do odwodornienia propanu oraz produkcji polipropylenu, a proces produkcji będzie charakteryzował się m.in. znikomą ilością odpadów oraz niską emisją CO₂.

Instalacja będzie zlokalizowana na terenie Polic w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów Grupy Azoty Police. Jest to jedna z największych inwestycji chemicznych w tej części Europy. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld EUR, a budowa ma się zakończyć w 2022 r.

Konsorcjum udzieli spółce długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln EUR oraz 537,7 mln USD. BGK pełni rolę głównego współorganizatora finansowania dłużnego i udzieli spółce Grupy Azoty Polyolefins kredytu na 80,1 mln EUR oraz 88,3 mln USD.

Konsorcjum współfinansujące projekt podpisało umowy kredytowe ze spółką Grupa Azoty Polyolefins, powołanej do realizacji projektu. Do konsorcjum należy kilkanaście polskich i zagranicznych instytucji finansowych: Bank Pekao (koordynator transakcji), Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, mBank, PKO BP, PZU, PZU na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

Polipropylen jest jednym z podstawowych tworzyw sztucznych na świecie. Ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, transparentność) polipropylen jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi przemysłu, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, medycznym, motoryzacyjnym czy budowlanym.