Udział RAFAKO w indonezyjskiej inwestycji wartej ok. 850 mln zł

Kategoria: Wiadomości z kraju

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z indonezyjską firmą PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) umowę kredytu na kwotę 80,8 mln euro na finansowanie inwestycji, której wykonawcą będzie RAFAKO. Finansowanie zostało zabezpieczone polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kontrakt obejmuje budowę dwóch bloków parowych (2×50 MW) w Indonezji na wyspie Lombok.

Udział RAFAKO w inwestycji wartej ok. 850 mln zł wynosi 35 proc. Elementem umowy pomiędzy RAFAKO, a indonezyjskim zamawiającym był pakiet finansowania przygotowany wspólnie przez BGK i KUKE. Dodatkowo KUKE udzieliło RAFAKO gwarancji dobrego wykonania kontraktu.
Okres realizacji projektu przewidziano na 36 miesięcy dla bloku I oraz 39 miesięcy dla bloku II.

Dzięki sprawnemu działaniu BGK i KUKE, nasz pierwszy duży kontrakt w Indonezji stał się faktem. Niebagatelne znaczenie miało to, że w ramach ostatnio przeprowadzonej emisji akcji, naszym drugim co do wielkości akcjonariuszem został podmiot właśnie z Grupy PFR. Dzięki zawartej umowie finansowania inwestycji, projekt ten jest dla RAFAKO całkowicie bezpieczny jeśli chodzi o ryzyka finansowe.

Z Indonezją wiążemy spore nadzieje, gdyż kraj ten jest obecnie w fazie wykonywania założeń planu, którego celem jest wybudowanie nowych mocy o łącznej wartości 35 tys. MW. Chcemy tam realizować głównie mniejsze bloki energetyczne na poszczególnych wyspach, o mocy 50-100 MW. Obecnie przygotowujemy się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO.

Finansowanie zagranicznej spółki zostało zapewnione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu, realizowanego we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która obejmuje polisą ubezpieczeniową kredyty eksportowe. To dotychczas największy kredyt z programu wspierania eksportu udzielony przez BGK bezpośrednio zagranicznej spółce i pierwszy w Republice Indonezji.

BGK, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. Z naszego wsparcia korzystają inwestorzy i eksporterzy sprzedający towary i usługi do 55 państw na 6 kontynentach. Polski biznes potrzebuje wsparcia finansowego, by skutecznie konkurować na światowych rynkach. Przykładem udanej współpracy banku z biznesem jest kontrakt podpisany przez RAFAKO w Indonezji, którego elementem jest przygotowany przez BGK i KUKE pakiet finansowania – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.