ABB zrealizowało kontrakt w ZGH „Bolesław”

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje producent: „ABB dostarczyła dwa nowe zespoły prostownikowe do Działu Elektrolizy Cynku Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskało możliwość zwiększenia produkcji cynku elektrolitycznego o ok. 5 tys. ton rocznie. ZGH „Bolesław” to jedyny w Polsce producent cynku elektrolitycznego, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej, której właścicielem jest Stalprodukt S.A.
zgh-boleslaw-5
Elektroliza cynku to jedno z ogniw procesu technologicznego w produkcji cynku elektrolitycznego metodą RLE (prażenie, ługowanie, elektroliza cynku), prowadzona w hali wanien elektrolitycznych, zasilanych za pomocą zespołów prostownikowych. Od jakości i niezawodności zasilania zależy więc ciągłość produkcji. Grupa Kapitałowa ZGH „Bolesław” SA produkuje rocznie 160 tys. ton cynku najwyższej jakości, z czego 80 tys. ton w procesie elektrolizy. By zapewnić ciągłość i niezawodność zasilania procesu, firma zdecydowała się na modernizację układu zasilania, pracującego od 1973 roku. Przetarg wygrała firma ABB.

– Klient zadecydował o wymianie dwóch z pięciu zespołów prostownikowych o mocy 12,5 MVA na nowe o mocy 16 MVA, łącznie z autotransformatorami regulacyjnymi oraz transformatorami prostownikowymi wraz z układem regulacji – mówi Włodzimierz Frykowski z ABB. – Nowe urządzenia pozwoliły na zwiększenie znamionowego prądu pojedynczego zespołu z 10 kA do 13 kA, co bezpośrednio umożliwiło podniesienie wydajności całego układu zasilania zawierającego nowe i istniejące prostowniki o ok. 15 proc. Dzięki tej inwestycji huta może zwiększyć produkcję o ok. 5 tys. ton cynku elektrolitycznego rocznie. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie niezawodności zasilania.

Już na etapie negocjowania kontraktu okazało się, że dużym wyzwaniem jest czas realizacji zadania, który można było przeznaczyć na wymianę urządzeń. Od momentu wyłączenia z ruchu starego zespołu do chwili uruchomienia nowego nie mogło upłynąć więcej niż pięć tygodni. – To był jeden z ważniejszych punktów naszego kontraktu, produkcja w czasie modernizacji nie mogła zostać ograniczona, a wyłączenie jednego zespołu prostownikowego pozostawiało nas bez niezbędnej rezerwy – przyznaje mgr inż. Leszek Stencel, członek rady nadzorczej ZGH „Bolesław”, dyrektor huty. – Pierwszy zespół został wymieniony w II kwartale, a drugi w III kwartale 2016 roku. Każda z umów – od momentu podpisania kontraktu – została zrealizowana w bardzo krótkim okresie siedmiu miesięcy, co wypełniło ambitne założenia projektu. W czasie rozruchu i ruchu próbnego potwierdziły się wszystkie założone w projekcie. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” to bardzo ważny klient ABB. Spółka bierze udział niemal we wszystkich modernizacjach przeprowadzanych w hucie. W 2006 roku ABB wymieniła cały układ sterowania zespołami prostownikowymi, instalując system wykorzystujący sterowniki programowalne, gwarantujące stabilizację prądu zasilania hali wanien oraz pełny nadzór nad poziomem mocy pobieranej w relacji do mocy zamówionej. Uzyskano wówczas pełen podgląd parametrów pracy, możliwość sterowania i nadzoru stanu poszczególnych zespołów oraz możliwość regulacji i stabilizacji wartości prądu.

– Zastosowano wówczas nasze najnowsze rozwiązania dla urządzeń energoelektroniki, czyli wysokowydajny układ sterowania serii AC800 – mówi Włodzimierz Frykowski. Z kolei począwszy od roku 2009 ABB dostarczyła do huty cztery silniki średniego napięcia dużej mocy do modernizacji napędu turbodmuchaw w instalacji fabryki kwasu siarkowego. ABB dostarczyła silniki nie tylko ze względu na wieloletnią współpracę, ale przede wszystkim dlatego że zaproponowane silniki zostały specjalnie przygotowane według wymagań klienta – gwarantowały bezpośredni rozruch, odpowiednią krotność rozruchu oraz zostały dostosowane do specyfiki zakładowej sieci elektroenergetycznej.

Huta cynku w Bukownie powstała w 1955 roku. Do dziś jest głównym dostawcą cynku elektrolitycznego oraz jego stopów na rynek krajowy oraz znaczącym dostawcą na rynki krajów sąsiadujących – Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier. Produkty zakładu stosowane są m.in. do cynkowania ogniowego i elektrolitycznego nakładania powłok chroniących powierzchnie stalowe przed korozją. Cynk i jego związki wykorzystuje się w przemyśle budowlanym, AGD, samochodowym (do pokrywania blach karoseryjnych, odlewów ciśnieniowych, produkcji ogumienia), chemicznym (farby, lakiery, związki chemiczne), farmaceutycznym – nanotlenki cynku (kosmetyki, filtry UV) i fotowoltaicznym (baterie, panele słoneczne).”