4,6 mld zł dofinansowania dwóch projektów kolejowych

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że dwa projekty PKP PLK S.A. o łącznej wartości ponad 4,6 mld zł otrzymały wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Pierwszy z nich – którego wartość całkowita wynosi 4.256.319.918,55 zł, a dofinansowanie UE to 2.920.568.210 zł – dotyczy modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin, będącej kluczową inwestycją, realizowaną na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego. Jak informuje CUPT: „w ramach prac PKP PLK zmodernizuje 150 km linii kolejowej (w tym dobuduje drugi tor na odcinku Otwock-Pilawa), sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wymieni rozjazdy, dzięki czemu wzrośnie szybkość, standard i bezpieczeństwo podróży. Po modernizacji pociągi pasażerskie pojadą tą trasą z prędkością 160 km/h, a planowany czas przejazdu najszybszym pociągiem na trasie Warszawa – Lublin skróci się do 90 minut.”

Drugi z projektów – o wartości całkowitej szacowanej na 348.171.883,57 i dofinansowany  w kwocie 187.774.576,45 zł – związany jest z udową łącznicy kolejowej pomiędzy Zabłociem a Krzemionkami. W tym przypadku jest to strategiczna inwestycja PKP PLK na terenie Krakowa i ważny element systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.  Jest tak z tego względu, że budowana łącznica kolejowa umożliwi uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Kraków Główny-Skawina i dalej do Oświęcimia oraz Zakopanego. Dzięki temu nie będzie konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Kraków Płaszów, a czas podróży z Krakowa do Zakopanego skróci się o ok. 15 minut.

raport-kolej_PP_w28_ikona