2,45 mld zł z programu POIiŚ w 2012 roku

2,45 mld zł z programu POIiŚ w 2012 roku

03/12/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, w 2012 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w sektorze środowisko, unijne wsparcie wyniosło 2,45 mld zł. W tym roku podpisano 94 umowy w tym zakresie. Większość z nich dotyczyła przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. W 2011 roku najwięcej projektów dotyczyło ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych.

Największe dofinansowanie otrzymały województwa: dolnośląskie – 741,7 mln zł (4 projekty), opolskie – 331,5 mln zł (5 projektów), oraz śląskie – 256,3 mln (12 projektów). Najwięcej projektów realizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego – jest ich 17 (wartość ich dofinansowania wynosi 134,5 mln zł). W ramach POIiŚ m.in.: wybudowano (lub przebudowano) ponad 6 tys. km kanalizacji sanitarnej, powstało 65 oczyszczalni ścieków, zrealizowano 14 projektów służących ochronie powietrza i poprawie jego jakości, budowane i modernizowane jest 35 zakładów gospodarki odpadami, zrealizowano także 10 projektów z zakresu edukacji i promocji postaw ekologicznych.