Hitachi Energy wdrożyło system statycznego przemiennika częstotliwości w elektrowni szczytowo-pompowej w Verbund

|
Źródło informacji: Hitachi Energy

Firma Hitachi Energy ukończyła i przekazała firmie VERBUND, największemu austriackiemu producentowi energii, pierwszy na świecie system statycznego przemiennika częstotliwości (SFC) wykorzystujący wielopoziomową modułową technologię w elektrowni szczytowo-pompowej.

Jest to pierwsze na świecie wdrożenie, które minimalizuje straty mocy, zwiększa przychody oraz umożliwia integrowanie z siecią większej ilości energii słonecznej i wiatrowej, dla bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

W elektrowniach szczytowo-pompowych woda jest przepompowywana z jednego zbiornika do drugiego, położonego wyżej. Gdy sieć energetyczna potrzebuje więcej energii, często w okresach szczytowych, woda jest wypuszczana z górnego zbiornika. Płynie ona z dużą prędkością w dół do elektrowni, gdzie siła wody obraca turbiny i wytwarza energię elektryczną, która jest wprowadzana do sieci. Proces ten jest następnie powtarzany.

Rozwiązanie umożliwia przełączenie w 45-letniej elektrowni dwóch jednostek pompowo-turbinowych (moc turbin wynosi 1 500 megawatów) z tradycyjnej stałej prędkości obrotowej na nowoczesną pracę ze zmienną prędkością. Turbiny pompowe automatycznie dostosowują ją do warunków sieciowych i poziomu wody w zbiorniku. Dzięki temu znacznie poprawia się efektywność procesu magazynowania pompowego.

Pomysł opracowany przez Hitachi umożliwia operatorowi elektrowni Malta-Oberstufe aktywny udział w bilansowaniu austriackiej sieci elektroenergetycznej. Ponadto usprawnia integrację większej ilości zielonej energii, takiej jak wiatr i słońce, z siecią europejską.

− Ten przełom technologiczny jest wynikiem bliskiej i głębokiej współpracy z firmą VERBUND w celu zwiększenia wydajności i wydłużenia okresu eksploatacji jednego z jej najważniejszych aktywów − powiedział Marco Berardi, dyrektor globalnej grupy produktowej Rozwiązań ds. Jakości Sieci i Energii w Hitachi Energy. − Dzięki zwiększeniu wydajności elektrowni i stabilizacji sieci energetycznej, nasza unikalna technologia i know-how w zakresie aplikacji przyczynia się do rozwoju światowego systemu energetycznego, aby był bardziej zrównoważony, elastyczny i bezpieczny.

− Rozwiązanie Hitachi Energy cechuje się niskimi stratami, solidną konstrukcją modułową, ograniczonymi wymaganiami konserwacyjnymi i trwałością − powiedział Karl Zikulnig, kierownik Działu Elektrotechniki w VERBUND. − Kluczowa jest również jego wbudowana redundancja – potrzebujemy wyjątkowej niezawodności, ponieważ zakład jest trudno dostępny podczas obfitych zimowych opadów śniegu.

Źródło fot: Hitachi Energy

Źródło fot: Hitachi Energy