Hitachi Energy i Petrofac zawierają umowę z TenneT o wartości ok. 13 mld euro

|
Źródło informacji: Hitachi Energy

Hitachi Energy oraz Petrofac zostały wybrane przez TenneT, holendersko-niemieckiego operatora systemu przesyłowego, do dostarczenia pakietu morskich i lądowych stacji przekształtnikowych HVDC oraz związanej z nimi infrastruktury w celu przyspieszenia integracji źródeł energii odnawialnej z europejskimi sieciami energetycznymi na masową skalę.

Obie firmy otrzymały wieloletnią umowę ramową w ramach ambitnego programu TenneT dotyczącego morskiej energii wiatrowej – „2GW Program”¹, opartego na technologii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC).

Umowa obejmuje wstępne zobowiązanie do wdrożenia sześciu rekordowych systemów integracji źródeł energii odnawialnej, z których pięć połączy morskie farmy wiatrowe z siecią holenderską, a szósty ‒ z niemiecką. Każdy z tych systemów przyłączeniowych ma moc 2 gigawatów (GW) i poziom napięcia 525 kilowoltów (kV) – co jest światową nowością dla morskiej energetyki wiatrowej.

Ta przełomowa umowa ramowa jest największą w historii Hitachi Energy. Stwarza ona możliwość wprowadzenia innowacji w zakresie efektywnego wykorzystania najnowocześniejszych technologii oraz nowych modeli biznesowych, które umożliwią osiągnięcie skali niezbędnej do transformacji w zakresie zielonej energii. Podejście oparte na umowie ramowej umożliwia obu firmom planowanie z wyprzedzeniem oraz odpowiednie zwiększanie siły roboczej i zdolności produkcyjnych, a także przeszkolenie pracowników w celu zdobywania potrzebnych kompetencji, przy jednoczesnym wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy kolejnymi projektami, aby dotrzymać wyznaczonych terminów realizacji zamówień.

Hitachi Energy dostarczy swoje stacje przekształtnikowe HVDC Light®, które konwertują prąd przemienny (AC) na stały (DC) na morzu i DC na AC na lądzie. Petrofac zajmie się projektowaniem, zaopatrzeniem, budową i instalacją (tzw. EPCI) platform morskich oraz elementów lądowych stacji przekształtnikowych.

Pierwszy kontrakt, w ramach projektu Ijmuiden Ver Alpha, został przyznany od razu po podpisaniu porozumienia. Drugi, dla Nederwiek 1, ma zostać przyznany jeszcze w tym roku. Zakres porozumienia obejmuje również zamówienia do projektów Doordewind 1, Doordewind 2, Nederwiek 3 i LanWin5, które mają zostać przyznane w okresie 2024-2026 roku.

‒ Ten innowacyjny model biznesowy wyznaczy kierunek integracji ogromnej ilości morskiej energii wiatrowej i wytycza wizję przyszłości. Już teraz zatrudniamy pracowników, aby zwiększyć nasze globalne możliwości dostaw i skutecznie realizować te oraz inne zamówienia – powiedział Niklas Persson, dyrektor zarządzający biznesem Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy. ‒ Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej podróży i wraz z naszym partnerem, firmą Petrofac, ustanawiamy standardy wdrażania technologii morskich połączeń HVDC na dużą skalę i z dużą szybkością.

‒ Dzisiejsze ogłoszenie stanowi kolejny ekscytujący krok we współpracy Petrofac i Hitachi Energy. Zabezpieczyliśmy już kluczowe zasoby i zdolności stoczniowe wymagane do przyspieszenia realizacji dwóch pierwszych projektów w przełomowym programie TenneT – powiedział Sami Iskander, dyrektor generalny Grupy Petrofac.

‒ TenneT posiada wiedzę techniczną, odpowiednią skalę i położenie geograficzne, aby przyłączać energię wiatrową wytwarzaną na Morzu Północnym. Jest to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych stulecia; zielona transformacja systemu energetycznego jest kluczowa dla dekarbonizacji przemysłu – powiedział Tim Meyerjürgens, dyrektor operacyjny TenneT. ‒ Wraz z naszymi partnerami rynkowymi jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się osiągnąć kolejny kamień milowy. Razem zapewniamy zdecydowane przyspieszenie rozwoju sieci offshore i wyznaczamy kierunek dla przyszłego europejskiego krajobrazu energetycznego.

‒ Nowe długoterminowe podejście łączy się z fundamentalną zmianą wartości w kierunku silnego partnerstwa. Umożliwia to obu stronom większą elastyczność, postęp technologiczny i bezpieczeństwo planowania ‒ powiedział Marco Kuijpers, dyrektor ds. dużych projektów offshore w TenneT.  ‒ Przynosi to korzyści wszystkim stronom i zapewnia zatrudnienie, wzrost gospodarczy i wzmocnienie łańcuchów dostaw. Już teraz widzimy, że nasi partnerzy inwestują w dodatkowe zasoby i obiekty.

Hitachi Energy i Petrofac rozpoczęły współpracę w czerwcu 2022 roku, aby zapewnić wspólną integrację sieci i rozwiązania w zakresie infrastruktury towarzyszącej w celu wsparcia „2GW Program” firmy TenneT.²

W tym samym roku Niemcy, Holandia, Dania i Belgia zgodziły się na łączną instalację co najmniej 65 gigawatów morskiej energetyki wiatrowej do 2030 roku, co zostało ogłoszone w międzyrządowej Deklaracji z Esbjerg.³ Przy 40 gigawatach, prawie dwie trzecie tej mocy jest udziałem TenneT, z czego po 20 gigawatów pochodzić ma z niemieckiego i holenderskiego sektora Morza Północnego.

¹ „2GW Program” firmy TenneT
² Hitachi Energy i Petrofac ogłaszają współpracę na rynku morskiej energetyki wiatrowej
³ Deklaracja z Esbjerg