BASF produkuje materiały akumulatorowe i poddaje recyklingowi w jednym zakładzie

|
Źródło informacji: BASF

BASF oficjalnie otworzył centrum wytwarzania materiałów akumulatorowych i recyklingu akumulatorów w Schwarzheide w Niemczech. Inauguracja najnowocześniejszej wytwórni wysokowydajnych aktywnych materiałów katodowych połączonej z zakładem recyklingu akumulatorów przetwarzającym je na „czarną masę” stanowią ważny krok na drodze do zamknięcia obiegu w europejskim łańcuchu wartości akumulatorów — od zbiórki wyeksploatowanych akumulatorów i odzysku surowców po ich ponowne wykorzystanie do produkcji nowych materiałów akumulatorowych.

„Mimo wszystkich wyzwań, którym musimy obecnie stawiać czoła w Europie, mamy dzisiaj powód do optymizmu. Najnowocześniejsza wytwórnia aktywnych materiałów katodowychzakład recyklingu wytwarzający „czarną masę” potwierdzają wiarę BASF w przyszłość branży chemicznej w Europie i Niemczech oraz przekonanie o słuszności inwestycji w innowacyjne produkty i usługi dla naszych klientów na rodzimym rynku” — powiedział dr Martin Brudermüller, dyrektor generalny BASF SE. „Dzięki obu inwestycjom znacząco przyczyniamy się do zmniejszenia śladu CO2 akumulatorów oraz zamknięcia obiegu w zrównoważonej mobilności”.

Nowy zakład jest nie tylko pierwszą wytwórnią wysokowydajnych aktywnych materiałów katodowych w Niemczech, ale także pierwszym w pełni zautomatyzowanym zakładem wytwarzającym takie materiały na dużą skalę w Europie. Zakład ma już zamówienia na produkcję na kilka najbliższych lat i będzie dostarczał produkty dostosowane do specyficznych potrzeb producentów ogniw oraz pojazdów w Europie. Dzięki autorskiej i efektywnej technologii produkcji BASF, z obniżoną energochłonnością i dużym udziałem energii ze źródeł odnawialnych, ślad węglowy innowacyjnych aktywnych materiałów katodowych BASF jest znacząco niższy w porównaniu z obecnym standardem branżowym. W celu zaspokojenia rosnącego popytu na europejskim rynku samochodów elektrycznych BASF przygotowuje już kolejne inwestycje w produkcję aktywnych materiałów katodowych w Europie oraz prowadzi zaawansowane negocjacje z klientami. Potwierdza to zaangażowanie BASF w budowę solidnego i lokalnego łańcucha wartości akumulatorów w Europie.

BASF oferuje już aktywne materiały katodowe oparte na metalach z recyklingu jako rozwiązanie obiegowe w Azji i Ameryce Północnej, pozwalające chronić zasoby i ograniczać ślad CO2. Dzięki inwestycji w Schwarzheide BASF wspiera teraz bezpośrednio rynek europejski i jednocześnie przyspieszenie w swojej globalnej działalności w tym obszarze.

W nowym zakładzie akumulatory wycofane z eksploatacji oraz odpady z produkcji akumulatorów są przetwarzane mechanicznie na tzw. czarną masę. Zawiera ona ważne metale wykorzystywane w produkcji aktywnych materiałów katodowych: lit, nikiel, kobalt i mangan. W kolejnym etapie metale te można chemicznie odzyskać w zrównoważonym procesie i wykorzystać do produkcji nowych aktywnych materiałów katodowych. Budowa instalacji wytwarzania „czarnej masy” już się rozpoczęła, a produkcja powinna ruszyć w 2024 r.

„Uruchamiając nasz pierwszy europejski kombinat wytwarzania i recyklingu materiałów akumulatorowych, chcemy wzmocnić łańcuch wartości akumulatorów w Europie” — powiedział dr Peter Schuhmacher, szef Działu Katalizatorów, odpowiadający również za dział materiałów akumulatorowych i recyklingu akumulatorów BASF. „Będziemy starali się coraz szczelniej zamykać obieg surowców oraz inwestowali w nasze możliwości produkcji i recyklingu na całym świecie, aby zaspokoić popyt na wysokowydajne aktywne materiały katodowe z niskim śladem CO2”.

Dzięki nowemu kompleksowi złożonemu z dwóch zakładów BASF powiększy portfolio produktów wytwarzanych w Schwarzheide i stworzy około 180 miejsc pracy.