ElevenEs otworzył pierwszy w Europie zakład produkcji ogniw do baterii LFP

|
Źródło informacji: EIT InnoEnergy

ElevenEs – spółka portfelowa EIT InnoEnergy – uruchomiła fabrykę nowoczesnych ogniw EDGE do akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP). To pierwsze w Europie akumulatory bez kobaltu i niklu, do produkcji których wykorzystywana jest wyłącznie energia odnawialna. Docelowe moce zakładu pozwolą zasilić milion średniej wielkości samochodów elektrycznych rocznie.

Nowo otwarty zakład ElevenEs znajduje się w mieście Subotica na północy Serbii. Jego specjalizacją jest produkcja wysokiej jakości ogniw pryzmatycznych LFP, mających zastosowanie m.in. w elektrycznych samochodach osobowych, autobusach i pojazdach ciężarowych, a także w systemach magazynowania energii. Wytwarzane obecnie próbki będą wykorzystywane m.in. do testów w różnych zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

W 2024 roku zakład osiągnie moce produkcyjne na poziomie 500 MWh. Do 2027 roku, na bazie powstałego wcześniej centrum badawczo-rozwojowego i nowo otwartego zakładu, powstaną dwie gigafabryki baterii o mocy 8 GWh i 40 GWh. Ich łączna moc pozwoli na zasilenie miliona średniej wielkości samochodów elektrycznych rocznie.

– Cieszę się, że z pomocą EIT InnoEnergy powstał zakład mający kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dekarbonizacji. Rynek produkcji ogniw LFP jest dziś zdominowany przez firmy azjatyckie, dlatego tak ważne jest wzmacnianie naszych mocy produkcyjnych i kompetencji w Europie. Rozwój zakładu ElevenEs jest też istotnym kamieniem milowym w działalności Europejskiego Sojuszu Bateryjnego (EBA), którego celem jest budowa w Europie kompletnego łańcucha wartości w sektorze bateryjnym i tym samym przyśpieszenie zielonej transformacji energetycznej – powiedział Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

Rynek produkcji ogniw LFP ma ogromny potencjał wzrostu. Tylko w ostatnich dwóch latach globalna sprzedaż tego rodzaju ogniw wzrosła ponad dziewięciokrotnie, a do końca dekady mogą one strać się podstawą rozwoju całego ekosystemu bateryjnego. Ogniwa LFP nie zawierają niklu ani kobaltu, co ma istotne korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników, kosztów eksploatacji, trwałości produktów końcowych oraz ich wpływu na środowisko.

– Rozbudowa naszego centrum badawczo-rozwojowego i otwarcie pierwszego zakładu produkcyjnego w Serbii to ogromny kamień milowy dla ElevenEs i całego europejskiego rynku ogniw akumulatorowych. Jesteśmy dumni z naszego wkładu w ograniczanie globalnego śladu węglowego w oparciu o produkcję ogniw LFP zapoczątkowaną w naszym zakładzie – powiedział Nemanja Mikac, prezes ElevenEs.

Jakość oferowanych na rynku ogniw LFP jest dla ElevenEs równie ważna co zrównoważony proces produkcji. Do obsługi zakładu wykorzystywana jest wyłącznie energia pochodząca z odnawialnych źródeł – m.in. energia wodna, wiatrowa i słoneczna. Spółka planuje również pozyskiwać wszystkie materiały aktywne do produkcji ogniw na terenie Europy, co pozwoli istotnie zmniejszyć ślad węglowy związany z transportem półproduktów.