Trina Solar dostarcza zintegrowane moduły fotowoltaiczne o mocy 67,5 MWp wraz systemem śledzenia do Project Blue

|
Źródło informacji: Blessed Investment

Trina Solar rozpoczęła dostawy modułów fotowoltaicznych o mocy 67,5 MWp oraz systemu śledzącego wraz z oprogramowaniem dla instalacji fotowoltaicznej powstającej w Topoje w Albanii. Firma została wybrana, by dostarczyć swoich ultrawydajnych modułów dwustronnych dual-glass Vertex oraz nowego systemu trackerów jednorzędowych Vanguard 1P. Ten projekt stanowi część strategii Trina Solar, zakładającej dostarczanie zintegrowanych rozwiązań fotowoltaicznych, i jest jednym z pierwszych w Europie wykorzystujących Vanguard 1P.

Inwestycja Project Blue zlokalizowana jest na południowo-zachodnich nizinach w okolicach Sheq – Marinas, w albańskim regionie Fier znanym z najwyższego nasłonecznienia w kraju. Za jej rozwój i wykonanie odpowiedzialne są albańskie firmy: Blessed Investment oraz Matrix Konstruksion, a ukończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2023 roku.

Powstająca naziemna elektrownia słoneczna ma wytwarzać 108 tysięcy MWh energii rocznie. Jest to pierwszy projekt słoneczny o skali przemysłowej powstający w regionie Bałkanów bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony rządu.

Firma dostarcza na potrzeby tej instalacji kompletny system złożony z trackerów jednorzędowych Vanguard 1P wraz z oprogramowaniem w połączeniu z panelami dwustronnymi dual-glass Vertex DEG21C.20 o mocy 650 Wp i 655 Wp. Łączna moc tej instalacji będzie wynosić 67,5 MWp.

Co istotne projekt obejmuje także dostarczenie oprogramowania monitorującego system trackerów, jak i stałe wsparcie techniczne – jest to kompletne rozwiązanie, które pokazuje zdolność Trina Solar do dostarczenia instalacji na poziomie systemowym.

Instalacja położona na wybrzeżu jest wyjątkowo narażona na warunki atmosferyczne: wiatr oraz zetknięcie ze słoną morską wodą. Co więcej, leży na terenach podmokłych, podatnych na zalanie. Aby zapewnić jak najdłuższą trwałość dostarczanych komponentów instalacji, przed opracowaniem ostatecznego kształtu i dynamiki całego systemu, firma przeprowadziła pogłębione testy weryfikujące siłę wiatru, możliwe obciążenie śniegiem i ekspozycję na pryskającą wodę morską. Wykorzystanie modułów PV z podwójnego szkła pozwoli zapewnić najwyższą odporność na warunki atmosferyczne.

Z kolei odpowiedzią na wyzwanie podmokłego podłoża stały się mikropale, które zostaną zamontowane, by zapewnić instalacji odpowiedni fundament i stabilność, przez ponad 30 lat zakładanej żywotności systemu.

Project Blue