Equinor uruchomił morską farmę wiatrową Dogger Bank

|
Źródło informacji: Equinor Polska

Pierwsza energia z największej na świecie morskiej farmy wiatrowej Dogger Bank znajdującej się na Morzu Północnym popłynęła do brytyjskiej sieci. To kamień milowy w rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii i nowy rozdział w budowaniu bardziej zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego.

Energię z pierwszej turbiny na farmie wiatrowej Dogger Bank o mocy 3,6 GW, znajdującej się w brytyjskiej części Morza Północnego, przesłano do krajowej sieci Wielkiej Brytanii za pośrednictwem systemu przesyłowego wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Tym samym farma Dogger Bank stała się pierwszą na świecie farmą wiatrową wykorzystującą tę technologię do przesyłu energii.

– Dogger Bank jako największa na świecie morska farma wiatrowa,  wykorzystuje najlepsze dostępne na rynku rozwiązania i technologie, tworząc długoterminowe miejsca pracy, stymulując wzrost gospodarczy i poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – mówi Anders Opedal, CEO w Equinor i dodaje – Megaprojekt energetyki odnawialnej, taki jak Dogger Bank, stanowi centrum przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w sercu Morza Północnego, odgrywając ważną rolę w realizacji ambicji Wielkiej Brytanii na drodze do osiągniecia przez nią zeroemisyjności. Pierwsza energia przesłana z Dogger Bank jest świadectwem dobrej współpracy między władzami, partnerami w projekcie, dostawcami i społecznością lokalną.

Przesłanie energii do systemu możliwe było po wcześniejszej instalacji na farmie Dogger Bank turbin Haliade-X 13 MW firmy GE Vernova, które są jednymi z największych i najmocniejszych na świecie maszyn przeznaczonych dla morskiej energetyki wiatrowej. Jeden obrót takiej turbiny, której łopaty mają długość 107 metrów, może wytworzyć energię wystarczającą do zasilenia gospodarstwa domowego przez dwa dni.

Projekt jest budowany i rozwijany w partnerstwie przez Equinor, SSE Renewables i Vårgrønn. SSE Renewables jest wiodącym operatorem w fazie budowy i rozwoju, podczas gdy Equinor będzie zarządzał farmą Dogger Bank przez 35-letni okres użytkowania. Serwisowanie farmy będzie prowadzone z niedawno otwartej bazy serwisowej w porcie Tyne w Wielkiej Brytanii. W bazie zatrudnienie znajdzie około 400 osób.

Komentarz Michała Kołodziejczyk, prezesa zarządu Equinor w Polsce:

Dostarczenie pierwszej energii z największej na świecie morskiej farmy wiatrowej Dogger Bank jest istotnym kamieniem milowym zarówno dla Equinor, jak i dla całego przemysłu offshore wind. Realizacja tej inwestycji pokazuje kierunek dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i jej wykorzystania na rzecz transformacji energetycznej. Bazując na doświadczeniach zdobytych przy budowie Dogger Bank będziemy wdrażać zastosowane tam innowacyjne rozwiązania także w Polsce. Przykładem jest zarówno wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych na rynku turbin o mocy przekraczającej 14 MW każda, jak również realizacja przyłączenia farm w technologii prądu stałego (HVDC). Takie łącze planujemy jako pierwsi w Polsce dla najbardziej oddalonej od brzegu farmy Bałtyk I, którego miejscem styku z siecią PSE będzie stacja Krzemienica, stanowiąca początek trasy stałoprądowego mostu energetycznego z północy na południe Polski. Wykorzystanie technologii HVDC pozwoli nam przesłać duże ilości prądu bez strat na dużą odległość tj. z oddalonego od brzegu o ponad 80 kilometrów farmy Bałtyk I i dalej siecią PSE do odbiorców potrzebujących energii w południowej Polsce.

Fot. equinor

Fot. equinor