195 mln EURO trafi w ręce projektów, wspierających technologie wodorowe

|
Źródło informacji: Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru

Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii uznaje się za jeden ze sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej. Surowce pochodzące z biomasy oraz elektroliza oparta na wytwarzanej niskoemisyjnej energii elektrycznej mogą być wykorzystywane do produkcji bezemisyjnego wodoru, który następnie można przechowywać, transportować i stosować na przykład w ogrzewaniu i transporcie. 

Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru właśnie ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach rozwoju technologii wodorowych, które mogą być realizowane przez różne podmioty, począwszy od dużych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) po instytucje publiczne i jednostki badawcze, w zależności od specyfiki tematu.

Wnioski można składać od 31 stycznia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. W tym roku na rozwój projektów w ramach nowoczesnych technologii wodorowych zostało przeznaczonych 195 mln EURO.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru, inicjatywa  publiczno-prywatna wspierająca działania w zakresie badań i innowacji (R&I) w dziedzinie technologii wodorowych w Europie, poinformowało, że w tym roku wśród kluczowych priorytetów w Strategicznym Programie Badań i Innowacji znalazło się 26 tematów podzielonych na: 11 działań w zakresie innowacyjnych, 13 działań w zakresie badań naukowych i innowacji oraz 2 działania koordynacyjne i wspierające.

Tematy i finansowanie rozkładają się następująco:

  • Produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych – 7 tematów – 49 mln euro
  • Magazynowanie i dystrybucja wodoru – 5 tematów – 36 mln euro
  • Transport – 3 tematy – 25,5 mln euro
  • Ciepło i energia – 4 tematy – 19 mln euro
  • Działania przekrojowe – 3 tematy – 7,5 mln EUR
  • Doliny Wodorowe – 2 tematy – 38 mln euro
  • Badania Strategiczne – 2 tematy – 20 mln EUR

Nabór jest opublikowany i dostępny wyłącznie na portalu EU Funding and Tenders portal https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home, na którym zainteresowane wzięciem udziału podmioty znajdują wszelkie szczegóły i warunki uczestnictwa.