METRON, DALKIA, BNP PARIBAS i Amazon Web Services uruchamiają „Decarb Fast Track”

|

METRON, DALKIA, BNP PARIBAS i Amazon Web Services uruchamiają „Decarb Fast Track”, unikalny europejski program mający na celu dekarbonizację sektora przemysłowego przez oszczędności w zakresie efektywności energetycznej

Firmy METRON, DALKIA, BNP PARIBAS i Amazon Web Services (AWS) połączyły siły, aby uruchomić program „Decarb Fast Track”. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest dofinansowanie łatwego dostępu do zestawu narzędzi do zarządzania i optymalizacji energii w obiektach przemysłowych dla wybranych przedsiębiorstw. Realizacja program ma skutkować zaoszczędzeniem nawet do 100 000 ton emisji CO2.

Mając na uwadze zmiany klimatyczne oraz rosnące koszty energii METRON, DALKIA, BNP PARIBAS i AWS postanowiły rozpocząć współpracę w ramach programu dekarbonizacji przemysłu pod nazwą „Decarb Fast Track”. W realizacji celu pomoże im doświadczenie oraz zaawansowana wiedza technologiczna, którą przełożą na zaprojektowanie rozwiązań dla sektora przemysłowego. Wszystko po to, by zmniejszyć zużycie energii oraz przyczynić się do redukcji emisji CO2.

Do udziału w programie dekarbonizacyjnym zaproszonych zostanie 100 przedsiębiorstw przemysłowych:

  • Na podstawie zgłoszeń do programu „Decarb Fast Track” zostanie wyłonionych 100 firm, które otrzymają dotowany dostęp do innowacyjnego zestawu narzędzi, służącego do zarządzania energią i jej optymalizacją;
  • W ramach programu w wybranych lokalizacjach przewidziano wdrożenie innowacyjnego rozwiązania do zarządzania energią METRON, hostowanego na AWS, które umożliwia monitorowanie i analizę zużycia i emisji w czasie rzeczywistym;
  • Uczestnicy projektu mogą liczyć na spersonalizowane wsparcie dla wybranych lokalizacji przez ekspertów METRON, DALKIA i BNP PARIBAS przez okres 2 lat, konsultacje będą służyć identyfikacji potrzeb, wdrożeniu lub kwestiom finansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną;
  • Twórcom i uczestnikom projektu przyświeca wspólny cel – osiągnięcie celów redukcyjnych, służących przyspieszeniu transformacji energetycznej wybranych gałęzi przemysłu. Projekt ma przyczynić się do zaoszczędzenia nawet 100 000 ton CO2, co stanowi blisko 10% redukcji zużycia energii w wybranych lokalizacjach.

Przystępując do „Decarb Fast Track” każda firma partnerska zobowiązuje się wnieść wkład finansowy, który wesprze dotacje dla uczestników. Partnerzy będą również wspierać wybrane przedsiębiorstwa, dzieląc się specjalistyczną wiedzą. Według stanu na listopad 2022 r., 20 firm przemysłowych wyraziło już zainteresowanie wdrożeniem programu „Decarb Fast Track” w swoich strukturach, a łącznie 100 uczestników z Francji i z Europy zostanie wyłonionych przez firmy partnerskie w nadchodzących tygodniach.

Sektor przemysłowy odpowiada dziś za około 20% emisji gazów cieplarnianych we Francji, a jego dekarbonizacja jest dużym wyzwaniem zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska. Program „Decarb Fast Track” ma na celu przyspieszenie tego procesu i zachęcenie większej liczby firm do wdrożenia strategii optymalizacji energetycznej, tak istotnej na drodze do transformacji energetycznej. Warto dodać, że program został wpisany przez francuski rząd do National Energy Sobriety Plan.

Inicjatywa ta ma zwrócić uwagę na potencjał innowacji oraz podkreślić rolę, jaką podmioty prywatne mogą odgrywać w mobilizacji do transformacji energetycznej poprzez prowadzenie konkretnych działań na dużą skalę.

Vincent Sciandra, CEO METRON: „W METRON od prawie 10 lat naszym działaniem kieruje chęć inicjowania akcji, które mają globalne znaczenie. W obecnym kontekście kryzysu energetycznego i zagrożenia klimatycznego pilną sprawą jest ułatwienie wdrażania rozwiązań, które umożliwią szybkie i skuteczne rozpoczęcie działań w zakresie oszczędności energii i dekarbonizacji”.

Sylvie Jéhanno, CEO DALKIA: „Ten program jest innowacyjną odpowiedzią na oczekiwania przemysłu dotyczące przyspieszenia transformacji energetycznej i dekarbonizacji poprzez zmniejszenie zużycia energii. Sektor przemysłowy stanowi ważną część zużycia energii we Francji, a sztuczna inteligencja to wydajny zasób, który uzupełnia naszą zaawansowaną fachową wiedzę – to połączenie pozwala nam pójść o krok dalej w kierunku optymalizacji zużycia i efektywności energetycznej”.

Antoine Sire, Head of Company engagement, BNP PARIBAS: „Przyspieszenie działań na rzecz efektywności energetycznej jest kluczowym aspektem wdrożenia przejścia na zerową emisję. Poprzez program „Decarb Fast Track” wspieramy wiodące firmy przemysłowe w realizacji celów klimatycznych, niezbędnych w obecnym kontekście energetycznym”.

Julien Groues, Country Manager, AWS (Francja): „Cieszymy się, że możemy wesprzeć inicjatywę „Decarb Fast Track”, aby pomóc w dekarbonizacji francuskiego przemysłu i bardzo doceniamy rolę, jaką przejmuje w niej METRON. Działanie to jest zgodne z celem firmy Amazon, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r. AWS zobowiązuje się do prowadzenia działalności w najbardziej efektywny sposób i dostarczania klientom rozwiązań zmniejszających ich własny ślad węglowy. Według 451 Research, dzięki połączeniu bardziej energooszczędnych serwerów, ich wyższemu wykorzystaniu oraz zrównoważonemu projektowaniu, infrastruktura AWS jest do 5 razy bardziej energooszczędna niż centrum danych przeciętnego przedsiębiorstwa w UE. Oprogramowanie METRON oparte na AWS, pomoże zapewnić bezpieczeństwo, innowacyjność i osiągnięcie wskaźników KPI w zakresie zrównoważonego rozwoju zarówno użytkownikom, jak i METRON”.