Ecobat zdecydował, że zakłady w Paderno i Marcianise przestaną produkować akumulatory ołowiowe

|
Źródło informacji: Ecobat

Światowy lider w recyklingu akumulatorów ołowiowych, podał, że z dniem 1 października 2002 r., włoskie zakłady Eco-Bat S.r.l. w Paderno i Marcianise zawieszają produkcję akumulatorów ołowiowych. Łączna wydajność produkcyjna zakładów wynosi 80 000 ton metrycznych ołowiu rocznie.

Decyzję o zawieszeniu produkcji podjęto w wyniku gwałtownego wzrostu cen energii oraz podwyżki innych kosztów prowadzenia produkcji we Włoszech i brak szans na poprawę sytuacji. Podjęte przez spółkę działania na rzecz uniknięcia zawieszenia produkcji okazały się bezowocne. Produkcja zostanie zawieszona z dniem 1 października 2022 r.

Z uwagi na bezprecedensowo niekorzystną sytuację gospodarczą we Włoszech, gdyby Eco-Bat S.r.l. zdecydowało się kontynuować działalność bez zawieszenia produkcji, z pewnością naraziłoby się na znaczne straty finansowe. Mimo jednak ponoszenia dużych strat we wrześniu Eco-Bat S.r.l. podjęło decyzję o podtrzymaniu działalności włoskich zakładów w zakresie obsługi klientów.

Pomimo zawieszenia od 1 października produkcji akumulatorów ołowiowych oba zakłady będą nadal prowadziły działalność w pozostałym zakresie. Spółka prowadzi stały monitoring i ocenę sytuacji oraz stanu rynku, śledzi również wszelkie działania pomocowe podejmowane przez rząd.

Fot. Ecobat

Fot. Ecobat